Přehled seminářů:


Vítejte na stránkách Regionální kontaktní organizace – kontaktu pro Evropský výzkumný prostor (RKO-ERA).

Cílem webových stránek je poskytovat kvalitní on-line podporu v oblastech souvisejících s evropským výzkumem. Na stránkách nejdete informace a novinky z oblasti mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu, zejména pak v programu HORIZON 2020. Prostor je věnován také přípravě 9. rámcového programu, aktualitám z regionů a pozvánkám na akce.

Aktuality
18.září2020

Poslední a největší výzva programu Horizon 2020 zaměřená na Green Deal bude oficiálně otevřena 22. září 2020, ale již nyní je možno na EU Funding and Tenders Portal nalézt všechna témata výzvy, která bude mít uzávěrku 26. ledna 2021.

16.září2020

Evropská rada pro výzkum (ERC) oznámila, že v roce 2020 zaznamenala oproti roku 2019 42% nárůst počtu žádostí o granty pro pokročilé výzkumníky. To podnítilo protesty, které vyvolaly škrty v rozpočtu programu Horizon Europe na příštích sedm let, které specificky oslabí schopnost ERC financovat základní výzkum.

30.srpen2020

Evropská komise nepovolila prodloužení jedné z nejprestižnějších evropských iniciativ na podporu zahraniční mobility juniorních vědců a výzkumníků. To znemožní některým vědcům dokončit svůj výzkum včas. Proto již vznikla petice, která žádá Evropskou komisi o vyplacení dodatečných prostředků na placené prodloužení jednotlivých stipendií.

12.srpen2020

Při příležitosti německého předsednictví Radě EU pořádá dne 29. září 2020 Federální ministerstvo pro vzdělávání a výzkum on-line konferenci k akcím Marie Skłodowska-Curie. Virtuální konference se bude konat od 9:00 do 16:30.

14.červenec2020

Předseda Evropské rady, Charles Michel, oznámil snížení rozpočtu pro nadcházející rámcový program Horizon Europe. Rozpočet rámcového programu Horizon Europe bude snížen o 5 miliard euro. Konečná částka pro program tedy bude 89,4 miliard euro, kdy 75,9 miliard bude financováno z dlouhodobého rozpočtu Evropské unie a zbylých 13,5 miliard euro bude čerpáno z fondu obnovy.

8.červenec2020

Inovační fond je jeden z největších světových programů, demonstrující inovativní nízkouhlíkové technologie. Bude financovat především průlomové technologie v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, energeticky náročných průmyslových odvětví a zachycování, využívání a ukládání uhlíku. Jeho činností vzniknou nová lokální a perspektivní pracovní místa, která podpoří ekologické oživení v EU.

18.červen2020

Evropská rada pro výzkum dala k dispozici předběžný kalendář výzev 2021 pro granty ERC v Horizon Europe. Horizon Europe by měl být spuštěn 1. ledna 2021. Uchazeči o granty ERC by měli mít na paměti, že otevření výzev bude podléhat schválení víceletého finančního rámce pro období 2021-2027.

12.červen2020

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 24. června 2020 informační webinář, jehož cílem je přiblížit zájemcům specifika a témata výzvy European Green Deal (EGD) programu Horizon 2020. Tato výzva, jejíž otevření plánuje Evropská komise na září letošního roku a na kterou bude určen rozpočet ve výši okolo jedné miliardy euro, má být příspěvkem k závazku, který si Evropská unie stanovila v oblasti snižování dopadu změny klimatu.


webdesign Studio R3D, s.r.o.