Přehled seminářů:


Vítejte na stránkách Regionální kontaktní organizace – kontaktu pro Evropský výzkumný prostor (RKO-ERA).

Cílem webových stránek je poskytovat kvalitní on-line podporu v oblastech souvisejících s evropským výzkumem. Na stránkách nejdete informace a novinky z oblasti mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu, zejména pak v programu HORIZON 2020. Prostor je věnován také přípravě 9. rámcového programu, aktualitám z regionů a pozvánkám na akce.

Aktuality
14.červenec2020

Předseda Evropské rady, Charles Michel, oznámil snížení rozpočtu pro nadcházející rámcový program Horizon Europe. Rozpočet rámcového programu Horizon Europe bude snížen o 5 miliard euro. Konečná částka pro program tedy bude 89,4 miliard euro, kdy 75,9 miliard bude financováno z dlouhodobého rozpočtu Evropské unie a zbylých 13,5 miliard euro bude čerpáno z fondu obnovy.

8.červenec2020

Inovační fond je jeden z největších světových programů, demonstrující inovativní nízkouhlíkové technologie. Bude financovat především průlomové technologie v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, energeticky náročných průmyslových odvětví a zachycování, využívání a ukládání uhlíku. Jeho činností vzniknou nová lokální a perspektivní pracovní místa, která podpoří ekologické oživení v EU.

18.červen2020

Evropská rada pro výzkum dala k dispozici předběžný kalendář výzev 2021 pro granty ERC v Horizon Europe. Horizon Europe by měl být spuštěn 1. ledna 2021. Uchazeči o granty ERC by měli mít na paměti, že otevření výzev bude podléhat schválení víceletého finančního rámce pro období 2021-2027.

12.červen2020

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 24. června 2020 informační webinář, jehož cílem je přiblížit zájemcům specifika a témata výzvy European Green Deal (EGD) programu Horizon 2020. Tato výzva, jejíž otevření plánuje Evropská komise na září letošního roku a na kterou bude určen rozpočet ve výši okolo jedné miliardy euro, má být příspěvkem k závazku, který si Evropská unie stanovila v oblasti snižování dopadu změny klimatu.

20.květen2020

Do 3. června 2020 je otevřena veřejná konzultace 11 oblastí definovaných pro výzvu Green Deal programu Horizon 2020. Zájemci se tak mohou podílet na formulaci témat v jednotlivých oblastech.

15.květen2020

Souhrnný dokument Technologického centra sdružuje všechny často kladené otázky a odpovědi, které se týkají ztížené implementace projektů H2020 z důvodu současné pandemické situace a souvisejících vládních opatření.

11.květen2020

Technologické centrum vydalo stručný elektronický leták k problematice etiky ve výzkumu, které je v projektech H2020 věnována velká pozornost a v jeho pravidlech jsou zakotveny odpovídající právní nástroje.

5.květen2020

Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury – ESFRI vydalo strategický dokument „Making Science Happen“ (Uskutečňování vědy), tzv. Bílou knihu ESFRI 2020.


webdesign Studio R3D, s.r.o.