Přehled seminářů:


Vítejte na stránkách Regionální kontaktní organizace – kontaktu pro Evropský výzkumný prostor (RKO-ERA).

Cílem webových stránek je poskytovat kvalitní on-line podporu v oblastech souvisejících s evropským výzkumem. Na stránkách nejdete informace a novinky z oblasti mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu, zejména pak v programu HORIZON 2020. Prostor je věnován také přípravě 9. rámcového programu, aktualitám z regionů a pozvánkám na akce.

Aktuality
30.březen2020

V souvislosti s aktuální pandemií nemoci COVID 19 Evropská komise prodloužila uzávěrky jednotlivých výzev programu Horizon 2020 a publikovala odpovědi na často kladené otázky, které se týkají projektů postižených touto pandemií.

23.březen2020

Dne 19. 3. 2020 byla Řídicím orgánem OP VVV zveřejněna již čtvrtá výzva v programu Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA-IF, která má za cíl podpořit kvalitní projekty předložené v roce 2019 do výzvy Horizon 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships – European Fellowships (H2020-MSCA-IF-2019), a které nebyly financovány z důvodu nedostačujícího rozpočtu.

5.březen2020

Evropská komise zveřejnila návrh aktualizovaného pracovního programu Evropské rady pro inovace. Dokument obsahuje nové výzvy, které budou zveřejněny do konce roku 2020. Zvýšená pozornost je věnována tématům, která souvisejí s prioritami strategie pro udržitelnost - European Green Deal.

20.únor2020

MŽP vyhlásilo národní výzvu k podávání žádostí o spolufinancování tzv. tradičních projektů v programu LIFE. Výzva je určena českým žadatelům, kteří předkládají projekty do evropské výzvy programu LIFE v roce 2020, v rámci podprogramu Životní prostředí a podprogramu Klima.

18.únor2020

Dne 17.2.2020 byla vyhlášena společná výzva tří JPI (k vodě, oceánům a antimikrobiální rezistenci) zaměřená na rizika, které znečišťující látky a patogeny přítomné ve vodních zdrojích představují pro lidské zdraví a životní prostředí. Výzva zahrnuje tři témata.

17.leden2020

Konsorcium JU Bio-based Industries zveřejnilo Annual Work Programme s tématy výzvy roku 2020 a strukturou předpokládaného rozpočtu ve výši 87 mil. €.

14.leden2020

Evropský inovační a technologický institut (EIT) zveřejnil výzvu určenou zájemcům o placenou půlroční stáž v sídle EIT v Budapešti a ve styčné kanceláři EIT v Bruselu (tzv. EIT House).

10.prosinec2019

MŠMT vyhlásilo 5. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu ERC CZ. Cílem programu ERC CZ je podpořit excelentní výzkum na území ČR, a to realizací projektů předložených do některé z výzev Evropské rady pro výzkum, které byly zařazeny v rámci mezinárodního peer review hodnocení prováděného odbornými panely Evropské výzkumné rady v druhém kole do kategorie A nebo B a nezískaly podporu z evropských prostředků.


webdesign Studio R3D, s.r.o.