Přehled seminářů:


Vítejte na stránkách Regionální kontaktní organizace – kontaktu pro Evropský výzkumný prostor (RKO-ERA).

Cílem webových stránek je poskytovat kvalitní on-line podporu v oblastech souvisejících s evropským výzkumem. Na stránkách nejdete informace a novinky z oblasti mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu, zejména pak v programu HORIZON 2020. Prostor je věnován také přípravě 9. rámcového programu, aktualitám z regionů a pozvánkám na akce.

Aktuality
17.leden2020

Konsorcium JU Bio-based Industries zveřejnilo Annual Work Programme s tématy výzvy roku 2020 a strukturou předpokládaného rozpočtu ve výši 87 mil. €.

14.leden2020

Evropský inovační a technologický institut (EIT) zveřejnil výzvu určenou zájemcům o placenou půlroční stáž v sídle EIT v Budapešti a ve styčné kanceláři EIT v Bruselu (tzv. EIT House).

10.prosinec2019

MŠMT vyhlásilo 5. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu ERC CZ. Cílem programu ERC CZ je podpořit excelentní výzkum na území ČR, a to realizací projektů předložených do některé z výzev Evropské rady pro výzkum, které byly zařazeny v rámci mezinárodního peer review hodnocení prováděného odbornými panely Evropské výzkumné rady v druhém kole do kategorie A nebo B a nezískaly podporu z evropských prostředků.

4.prosinec2019

Iniciativa JPI Climate vyhlásila společnou výzvu pro předkládání projektů SOLSTICE - Enabling Societal Transformation in the Face of Climate Change, které se mohou účastnit i čeští zájemci. Výzva je zaměřená na společenské aspekty klimatické změny s důrazem na nová řešení s potenciálním dopadem na společnost a tvorbu politik.

25.listopad2019

Evropská komise otevřela dvě výzvy na pokračování výstavby European Open Science Cloud (EOSC). A to INFRAEOSC-03-2020 (Integrace a konsolidace již existujících panevropských mechanismů přístupu k veřejným výzkumným infrastrukturám a komerčním službám přes EOSC portál) a INFRAEOSC-07-2020(Zvýšení nabídky služeb EOSC portálu).

25.říjen2019

Všechna témata výzev, které budou otevřeny pro předkládání projektů 12. listopadu 2019 v oblasti "Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů, suroviny", najdete v přiložené tabulce.

23.září2019

Evropská komise otevřela 11. září 2019 veřejnou konzultaci k budoucím partnerstvím v rámci programu Horizont Evropa. Na základě politické dohody s Evropským parlamentem a Radou o programu Horizont Evropa bylo navrženo 12 témat na institucionalizovaná partnerství.

3.září2019

Italská NCP organizace APRE zveřejnila on-line katalog organizací nabízejících spolupráci pro výzvy H2020- SC 2 ( Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství, mořský výzkum a bioekonomika) vyhlašovaných pro rok 2020.


webdesign Studio R3D, s.r.o.