Přehled seminářů:


Aktuality


26.listopad2020

Řešitelé projektu H2020 Power4Bio si Vás dovolují pozvat na online setkání projektu, který je zaměřen na podporu regionální bioekonomiky. Akce se uskuteční ve dnech 30. 11. a 1. 12. 2020. Můžete si vybrat ze čtyř témat, která pro Vás budou přínosná (viz program)

16.listopad2020

Zúčastněte se informačního webináře k mezinárodním výzvám z oblasti nanomedicíny a informačních technologií financovaným prostřednictvím ERA-NET Cofundů EuroNanoMed 3 a CHIST-ERA IV, které budou vyhlášeny na konci roku, a z oblasti neenergetických nezemědělských surovin ERA-MIN 3, která bude vyhlášena na začátku roku 2021.

13.listopad2020

Po intenzivních vyjednáváních bylo rozhodnuto, že do evropského výzkumného rozpočtu na příštích 7 let přibydou další čtyři miliardy eur. V pořadí devátý výzkumný program EU Horizon Europe tak díky včasným debatám pravděpodobně začne, jak bylo v plánu, v lednu 2021. Ne všichni jsou však s konečným výsledkem rozpočtu spokojeni, podle některých si program zaslouží mnohem více.

10.listopad2020

Konzultace k nové evropské strategii - Soil strategy je otevřena do 10.12.2020.

7.říjen2020

Mezinárodní výzva BiodivRestore Call 2020 je otevřena. Cílem výzvy je finančně podpořit projekty, které jsou zaměřené na ochranu a obnovu poškozených ekosystémů a jejich biologické rozmanitosti, včetně zaměření na vodní systémy. Předmětem výzkumu jsou především sladkovodní systémy, ale také suchozemská a mořská prostředí.

18.září2020

Poslední a největší výzva programu Horizon 2020 zaměřená na Green Deal bude oficiálně otevřena 22. září 2020, ale již nyní je možno na EU Funding and Tenders Portal nalézt všechna témata výzvy, která bude mít uzávěrku 26. ledna 2021.

16.září2020

Evropská rada pro výzkum (ERC) oznámila, že v roce 2020 zaznamenala oproti roku 2019 42% nárůst počtu žádostí o granty pro pokročilé výzkumníky. To podnítilo protesty, které vyvolaly škrty v rozpočtu programu Horizon Europe na příštích sedm let, které specificky oslabí schopnost ERC financovat základní výzkum.

30.srpen2020

Evropská komise nepovolila prodloužení jedné z nejprestižnějších evropských iniciativ na podporu zahraniční mobility juniorních vědců a výzkumníků. To znemožní některým vědcům dokončit svůj výzkum včas. Proto již vznikla petice, která žádá Evropskou komisi o vyplacení dodatečných prostředků na placené prodloužení jednotlivých stipendií.

12.srpen2020

Při příležitosti německého předsednictví Radě EU pořádá dne 29. září 2020 Federální ministerstvo pro vzdělávání a výzkum on-line konferenci k akcím Marie Skłodowska-Curie. Virtuální konference se bude konat od 9:00 do 16:30.

14.červenec2020

Předseda Evropské rady, Charles Michel, oznámil snížení rozpočtu pro nadcházející rámcový program Horizon Europe. Rozpočet rámcového programu Horizon Europe bude snížen o 5 miliard euro. Konečná částka pro program tedy bude 89,4 miliard euro, kdy 75,9 miliard bude financováno z dlouhodobého rozpočtu Evropské unie a zbylých 13,5 miliard euro bude čerpáno z fondu obnovy.

8.červenec2020

Inovační fond je jeden z největších světových programů, demonstrující inovativní nízkouhlíkové technologie. Bude financovat především průlomové technologie v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, energeticky náročných průmyslových odvětví a zachycování, využívání a ukládání uhlíku. Jeho činností vzniknou nová lokální a perspektivní pracovní místa, která podpoří ekologické oživení v EU.

18.červen2020

Evropská rada pro výzkum dala k dispozici předběžný kalendář výzev 2021 pro granty ERC v Horizon Europe. Horizon Europe by měl být spuštěn 1. ledna 2021. Uchazeči o granty ERC by měli mít na paměti, že otevření výzev bude podléhat schválení víceletého finančního rámce pro období 2021-2027.

12.červen2020

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 24. června 2020 informační webinář, jehož cílem je přiblížit zájemcům specifika a témata výzvy European Green Deal (EGD) programu Horizon 2020. Tato výzva, jejíž otevření plánuje Evropská komise na září letošního roku a na kterou bude určen rozpočet ve výši okolo jedné miliardy euro, má být příspěvkem k závazku, který si Evropská unie stanovila v oblasti snižování dopadu změny klimatu.

20.květen2020

Do 3. června 2020 je otevřena veřejná konzultace 11 oblastí definovaných pro výzvu Green Deal programu Horizon 2020. Zájemci se tak mohou podílet na formulaci témat v jednotlivých oblastech.

15.květen2020

Souhrnný dokument Technologického centra sdružuje všechny často kladené otázky a odpovědi, které se týkají ztížené implementace projektů H2020 z důvodu současné pandemické situace a souvisejících vládních opatření.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

webdesign Studio R3D, s.r.o.