Přehled seminářů:


Aktuality


14.červenec2020

Předseda Evropské rady, Charles Michel, oznámil snížení rozpočtu pro nadcházející rámcový program Horizon Europe. Rozpočet rámcového programu Horizon Europe bude snížen o 5 miliard euro. Konečná částka pro program tedy bude 89,4 miliard euro, kdy 75,9 miliard bude financováno z dlouhodobého rozpočtu Evropské unie a zbylých 13,5 miliard euro bude čerpáno z fondu obnovy.

8.červenec2020

Inovační fond je jeden z největších světových programů, demonstrující inovativní nízkouhlíkové technologie. Bude financovat především průlomové technologie v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, energeticky náročných průmyslových odvětví a zachycování, využívání a ukládání uhlíku. Jeho činností vzniknou nová lokální a perspektivní pracovní místa, která podpoří ekologické oživení v EU.

18.červen2020

Evropská rada pro výzkum dala k dispozici předběžný kalendář výzev 2021 pro granty ERC v Horizon Europe. Horizon Europe by měl být spuštěn 1. ledna 2021. Uchazeči o granty ERC by měli mít na paměti, že otevření výzev bude podléhat schválení víceletého finančního rámce pro období 2021-2027.

12.červen2020

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 24. června 2020 informační webinář, jehož cílem je přiblížit zájemcům specifika a témata výzvy European Green Deal (EGD) programu Horizon 2020. Tato výzva, jejíž otevření plánuje Evropská komise na září letošního roku a na kterou bude určen rozpočet ve výši okolo jedné miliardy euro, má být příspěvkem k závazku, který si Evropská unie stanovila v oblasti snižování dopadu změny klimatu.

20.květen2020

Do 3. června 2020 je otevřena veřejná konzultace 11 oblastí definovaných pro výzvu Green Deal programu Horizon 2020. Zájemci se tak mohou podílet na formulaci témat v jednotlivých oblastech.

15.květen2020

Souhrnný dokument Technologického centra sdružuje všechny často kladené otázky a odpovědi, které se týkají ztížené implementace projektů H2020 z důvodu současné pandemické situace a souvisejících vládních opatření.

11.květen2020

Technologické centrum vydalo stručný elektronický leták k problematice etiky ve výzkumu, které je v projektech H2020 věnována velká pozornost a v jeho pravidlech jsou zakotveny odpovídající právní nástroje.

5.květen2020

Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury – ESFRI vydalo strategický dokument „Making Science Happen“ (Uskutečňování vědy), tzv. Bílou knihu ESFRI 2020.

23.duben2020

Pro ty z Vás, kteří v současné době pracujete na nových projektových návrzích , máme speciální nabídku elektronické podpory.
Pokud jste Vy nebo kdokoliv z Vašeho výzkumného týmu nyní zaneprázdněni přípravou projektového návrhu a pokud se cítíte ztraceni v některých částech textu návrhu, není třeba bojovat samostatně. Můžete kontaktovat náš tým Regionálních kontaktních organizací a my Vám zdarma online pomůžeme.

17.duben2020

Dne 15.4. 2020 byla otevřena výzva na podávání projektů vyhlášená společným evropským podnikem Bio-based industries pro rok 2020. Uzávěrka výzvy je 3.9.2020.
Indikativní rozpočet výzvy je 102 mil. euro. Je vyhlášeno 16 témat ve 4 strategickcých oblastech: Feedstock, Process, Products, Market uptake.

15.duben2020

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 23. dubna 2020 Informační den k Akci Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA IF).
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Informační den k MSCA IF bude pouze přenášen on-line, odkaz bude zaslán registrovaným.

The Technology Centre CAS is organizing the Information Day on Marie Skłodowska Curie Action Individual Fellowships (MSCA IF) on 23 April 2020.
Due to the current epidemiological situation the Information Day on MSCA IF will be only streamed on-line, the link will be sent to the registered participants.

30.březen2020

V souvislosti s aktuální pandemií nemoci COVID 19 Evropská komise prodloužila uzávěrky jednotlivých výzev programu Horizon 2020 a publikovala odpovědi na často kladené otázky, které se týkají projektů postižených touto pandemií.

23.březen2020

Dne 19. 3. 2020 byla Řídicím orgánem OP VVV zveřejněna již čtvrtá výzva v programu Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA-IF, která má za cíl podpořit kvalitní projekty předložené v roce 2019 do výzvy Horizon 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships – European Fellowships (H2020-MSCA-IF-2019), a které nebyly financovány z důvodu nedostačujícího rozpočtu.

5.březen2020

Evropská komise zveřejnila návrh aktualizovaného pracovního programu Evropské rady pro inovace. Dokument obsahuje nové výzvy, které budou zveřejněny do konce roku 2020. Zvýšená pozornost je věnována tématům, která souvisejí s prioritami strategie pro udržitelnost - European Green Deal.

20.únor2020

MŽP vyhlásilo národní výzvu k podávání žádostí o spolufinancování tzv. tradičních projektů v programu LIFE. Výzva je určena českým žadatelům, kteří předkládají projekty do evropské výzvy programu LIFE v roce 2020, v rámci podprogramu Životní prostředí a podprogramu Klima.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

webdesign Studio R3D, s.r.o.