Přehled seminářů:


Aktuality


4.září2012

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pořádá dne 25. října 2012 již desátou konferenci České dny pro evropský výzkum. Konference se bude konat v prostorách hotelu Diplomat (Evropská 370, Praha 6). Jejím hlavním tématem bude příprava na nový evropský rámcový program pro výzkum a inovace - Horizont 2020.

4.září2012

Program SCIEX-NMSch - Fond na stipendia vyhlásil sedmou výzvu pro předkládání žádostí s termínem uzávěrky k 1. 11. 2012. O stipendia se mohou ucházet doktorandi a post-doktorandi za účelem realizace výzkumného záměru ve Švýcarsku.

31.srpen2012

Genetika – jeden z nejrychleji se rozvíjejících vědních oborů, jehož kořeny vedou přímo do Brna a Gregor Johann Mendel – přední světový vědec, jsou hlavními atributy prestižního seriálu přednášek Mendel Lectures, které se již osm let pravidelně konají v Mendelově muzeu v Brně.

29.srpen2012

Ve dnech 4.-7. září se ve francouzském Nancy uskuteční třetí ročník mezinárodní konference Rencontres Internationales de la Culture Scientifique, Technique et Industrielle 2012.

10.červenec2012

Evropská komise vyhlásila dne 10. července 2012 poslední výzvy 7. rámcového programu pro výzkum, vývoj a demonstrační aktivity na rok 2013. K dispozici je celkem 8,1 miliard eur. Výzvy jsou zaměřeny na inovace i řadu společenských problémů, a tvoří tak přechod k příštímu rámcovému programu Horizontu 2020. Některé další specifické výzvy budou následovat na podzim.

2.červenec2012

Společná vzdělávací platforma projektů OPVK připravila v průběhu července a srpna pro zájemce z vědeckého a akademického prostředí a pro studenty sérii vzdělávacích seminářů, které proběhnou v Liberci a na státním zámku Sychrov.

21.červen2012

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 20. 6. 2012 veřejné soutěže v rámci pro gramů LD - COST CZ, LE - EUPRO II, LF - EUREKA CZ, LG - INGO II a LK - NÁVRAT. Uzávěrka přijímání návrhů projektů u programů LD, LE, LF a LG je 7. 9. 2012, předpokládaná doba zahájení řešení projektů je od 22. 3. 2013. Uzávěrka přijímání návrhů projektů u programu LK je 5. 9. 2012, předpokládaná doba zahájení řešení projektů je od 1. 1. 2013.

19.červen2012

Technologické centrum AV ČR organizuje ve spolupráci s CZELO, Českou styčnou kanceláří pro výzkum a vývoj v Bruselu, v úterý dne 19. června 2012 v prostorách TC AV ČR Národní informační den k připravovanému poslednímu kolu výzev 7. rámcového programu v energetice. Cílem je poskytnout aktuální informace o připravované výzvě, jejíž vyhlášení se předpokládá v červenci t.r.

13.červen2012

Evropská komise spustila „Informační platformu“, která je nástrojem speciálně vytvořeným pro projekty spolufinancované z programu Průmyslové technologie (NMP, 7. RP) k ošetření otázek netechnologického využití. Jedná se nástroj online navržený jako styčná plocha k informacím a službám EK a jejích spolupracovníků.

7.červen2012

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 7.6.2012 seminář, který se zaměří na „ERC Starting Grants“ a „ERC Consolidator Grants“, na jejichž předkládání bude v červenci resp. listopadu 2012 vyhlášena výzva. Tyto granty slouží pro podporu nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců ve fázi vytváření či konsolidace vlastních výzkumných týmů nebo programů.

7.červen2012

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 6. června 2012 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA.

4.červen2012

Polské národní kontaktní centrum pro nástroje 7. rámcového programu pořádá pro odborníky na regionální inovační strategie konferenci WIRE 2012 (Týden inovativních regionů). Konference proběhne v Krakově ve dnech 4. - 6. června 2012.

1.červen2012

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 1. června 2012 seminář k připravovaným výzvám 7. rámcového programu v oblasti energetiky.

31.květen2012

Česká styčná kancelář v Bruselu CZELO organizuje půldení konferenci "Czech Contribution to Sustainable Bioeconomy", která se uskuteční 31. května 2012 v Bruselu v Belgii. Konference se zaměří na téma nové strategie pro udržitelnou bioekonomiku .

30.květen2012

30. května 2012 oslaví kancelář CZELO sedm let svého působení v Bruselu. Při této příležitosti bude představeno v krátkých sedmiminutových prezentacích 6 evropských a regionálních center excelence, která jsou v ČR budována s finanční podporou ze strukturálních fondů EU,představen bude i projekt demonstrující synergické využití finančních zdrojů ze 7. RP a SF.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

webdesign Studio R3D, s.r.o.