Přehled seminářů:


Aktuality


9.září2014

Evropská komise zveřejnila 2. výzvu k předkládání návrhů pro Inovativní školící sítě (Innovative Training Networks, ITN) v Akcích Marie Skłodowska-Curie (MSCA)

21.srpen2014

Evropská komise zveřejnila závěry z diskusního workshopu k prioritám v oblasti zemědělského, lesnického, potravinářského výzkumu a bioekonomiky, který se uskutečnil v Bruselu z iniciativy DG AGRI.

28.červenec2014

Program spolupráce ve výzkumu (Co-operative Research Programme, CRP) OECD nabízí stipendia pro vědecké pracovníky a granty na pořádání mezinárodních konferencí v roce 2015.

25.červenec2014

Evropská komise zveřejnila na stránkách Participant Portal aktualizované verze pracovních programů Horizon 2020 pro rok 2015, ve kterých upřesňuje témata a termíny výzev na rok 2015.

10.červenec2014

Dne 9.7.2014 byla vyhlášena první výzva společného evropského podniku pro Bio-based industries (Joint Undertaking Bio-based Industries). Pracovní program obsahuje 16 témat na výzkumné i inovační projekty, které budou financovány jak ze zdrojů H2020 (50 mil. euro) tak ze zdrojů od průmyslových partnerů (150 mil. euro).

25.červen2014

Technologické centrum AVČR vydalo předběžnou verzi terminologického slovníku programu Horizon 2020, který by měl usnadnit předkladatelům a řešitelům projektů H2020 porozumět používaným termínům.

17.červen2014

Dne 17.6.2014 byla vyhlášena výzva k předkládání návrhů projektů - ERC Advanced Grant. Výzva má rozpočet 450 mil. Eur a její uzávěrka bude 21.10.2014.

9.červen2014

Jednou z administrativních novinek v programu Horizon 2020 je online podpis grantových dohod. Evropská komise proto zveřejnila stručný popis kroků, které je třeba v této oblasti vykonat.

4.červen2014

EUROGIA 2020, klastr pro nízkouhlíkové energetické technologie v rámci programu EUREKA, vyhlásil 3. června 2014 novou výzvu (Call 03) k předkládání projektů na výzkum transnacionální nízkouhlíkové energie.

4.červen2014

Technologické centrum AVČR pořádá dne 30. června 2014 ve svých konferenčních prostorách Ve Struhách 27, Praha 6 workshop pro žadatele o individuální granty Marie Sklodowska - Curie na téma "Jak napsat kompetitivní návrh projektu".

20.květen2014

Česká styčná kancelář CZELO společně se stálým zastoupením ČR při EU pořádá dne 10.června 2014 v Bruselu konferenci na téma výzkumu vodních zdrojů v zemědělství a udržitelnosti vodních zdrojů v Evropě.

24.březen2014

V rámci aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY ( v souladu s Dohodou mezi vládami ČR a Rakouska o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu a Programem AKTION – ČR-Rakousko spolupráce ve vědě a vzdělávání na léta 2010-2015) MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2015-2016.

17.březen2014

Od 12. března je otevřena nová výzva k předkládání návrhů pro získání individuálních stipendií v rámci akcí Marie Sklodowska -Curie. Rozpočet pro tuto výzvu je 240,5 milionu eur a deadline ukončení výzvy je 11. září.

29.leden2014

WHRI Academy je projekt spolufinancovaný EK v rámci akcí Marie Curie 7. RP. Konsorcium zahrnuje univerzity jako William Harvey Research Institute, UK, University of Melbourne, University of Copenhagen, Ludwig-Maximilians-Universität München a celou řadu dalších (a je otevřená dalším partnerských institucím, které by měly zájem o spolupráci). Nabízí volné pozice na 1-3 roky pro výzkumné pracovníky, kteří již získali titul Ph.D. nebo mají alespoň 4 roky praxe ve výzkumu.

11.prosinec2013

Evropská komise dnes vyhlásila první výzvy k předkládání návrhů projektů, které mohou získat finanční prostředky z programu EU pro výzkum a inovace HORIZON 2020. Během prvních dvou let jeho fungování (2014 – 2015) bude k dispozici přes 15 miliard eur.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

webdesign Studio R3D, s.r.o.