Přehled seminářů:


Aktuality


21.listopad2014

Česká republika je součástí mezinárodní výzkumné organizace Evropská molekulární biologická laboratoř (European Molecular Biology Laboratory - EMBL).

14.listopad2014

S cílem zjistit více informací využitelných při přípravě příští výzvy byl zveřejněn stručný on-line dotazník, který pomůže zmapovat zájem o výzvy na předkládání projektů vyhlašované v rámci společného evropského podniku Bio-based industries (JU BBI).

11.říjen2014

Byla vyhlašena výzva pro podávání žádostí o ERC Starting granty (ERC-StG-2015). Výzva je určena výzkumným pracovníkům jakéhokoli věku či národnosti, kteří získali Ph.D. v rozmezí 2 až 7 let před fixním datem 1.1.2015. .

10.říjen2014

Dne 4. listopadu 2014 se budou v pražském hotelu Diplomat konat 11. české dny pro evropský výzkum (CZEDER 11).Tématem budou synergie vybraných nástrojů H2020 s operačními programy. Konference se zaměří např. na základní principy a koncept využití synergií či na zahraniční zkušenosti v této oblasti. Součástí konference bude i panelová diskuse o příležitostech synergického využití financování programů pro zvýšení efektivity výzkumu a dosažení kvalitnějších výsledků.

17.září2014

Od pondělí 15. září 2014 je Švýcarsko asociovanou zemí k některým částem programu Horizon 2020, a to v celé prioritě Vynikající věda (Excelent Science), v horizontálních aktivitách Šíření excelence a podpora účasti (Spreading excellence and widening participation), v programu Euratom a v aktivitách ITER.

9.září2014

Evropská komise zveřejnila 2. výzvu k předkládání návrhů pro Inovativní školící sítě (Innovative Training Networks, ITN) v Akcích Marie Skłodowska-Curie (MSCA)

21.srpen2014

Evropská komise zveřejnila závěry z diskusního workshopu k prioritám v oblasti zemědělského, lesnického, potravinářského výzkumu a bioekonomiky, který se uskutečnil v Bruselu z iniciativy DG AGRI.

28.červenec2014

Program spolupráce ve výzkumu (Co-operative Research Programme, CRP) OECD nabízí stipendia pro vědecké pracovníky a granty na pořádání mezinárodních konferencí v roce 2015.

25.červenec2014

Evropská komise zveřejnila na stránkách Participant Portal aktualizované verze pracovních programů Horizon 2020 pro rok 2015, ve kterých upřesňuje témata a termíny výzev na rok 2015.

10.červenec2014

Dne 9.7.2014 byla vyhlášena první výzva společného evropského podniku pro Bio-based industries (Joint Undertaking Bio-based Industries). Pracovní program obsahuje 16 témat na výzkumné i inovační projekty, které budou financovány jak ze zdrojů H2020 (50 mil. euro) tak ze zdrojů od průmyslových partnerů (150 mil. euro).

25.červen2014

Technologické centrum AVČR vydalo předběžnou verzi terminologického slovníku programu Horizon 2020, který by měl usnadnit předkladatelům a řešitelům projektů H2020 porozumět používaným termínům.

17.červen2014

Dne 17.6.2014 byla vyhlášena výzva k předkládání návrhů projektů - ERC Advanced Grant. Výzva má rozpočet 450 mil. Eur a její uzávěrka bude 21.10.2014.

9.červen2014

Jednou z administrativních novinek v programu Horizon 2020 je online podpis grantových dohod. Evropská komise proto zveřejnila stručný popis kroků, které je třeba v této oblasti vykonat.

4.červen2014

EUROGIA 2020, klastr pro nízkouhlíkové energetické technologie v rámci programu EUREKA, vyhlásil 3. června 2014 novou výzvu (Call 03) k předkládání projektů na výzkum transnacionální nízkouhlíkové energie.

4.červen2014

Technologické centrum AVČR pořádá dne 30. června 2014 ve svých konferenčních prostorách Ve Struhách 27, Praha 6 workshop pro žadatele o individuální granty Marie Sklodowska - Curie na téma "Jak napsat kompetitivní návrh projektu".

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

webdesign Studio R3D, s.r.o.