Přehled seminářů:


Aktuality


21.květen2012

Pátý ročník Sympozia Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu proběhne ve dnech 21. - 23. května 2012 v prostorách státního zámku Sychrov. Hlavní program Sympozia je rozdělen do tří odborných bloků: Věda v médiích (21.5.), Komunikace a lidské zdroje ve vědě (22.5.), Ochrana práv k duševnímu vlastnictví.

18.květen2012

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES13 k programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji KONTAKT II.

17.květen2012

Americké vědecké informační středisko, o.p.s. ("AMVIS"), na základě dohody s MŠMT shromažďuje žádosti o podporu vědecké spolupráce mezi Českou republikou a USA v rámci veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích (VES12)- Program VaVaI na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji KONTAKT II (LH).

16.květen2012

Konferenci FP7 CONNECTIONS 2012 spojenou s možností navázat kontakty s potenciálními výzkumnými partnery z celé Evropy pořádají Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Business and Innovation Centre Bratislava.

26.duben2012

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k 25. dubnu 2012 otevírá druhou vlnu žádostí o institucionální podporu na podporu účasti v projektech společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC.

17.duben2012

FP7 financial helpdesk pořádá sérii webinářů zaměřených na finanční stránku projektů sedmého rámcového programu.

13.duben2012

DG INFSO pořádá 26. a 27. září 2012 ve Varšavě mezinárodní "ICT Proposers Day 2012" = informační a partnerský den pro výzvy plánované pro rok 2012. Informační den se doporučuje všem, kteří plánují účast v posledních výzvách ICT - FP7.

29.březen2012

Švýcarské velvyslanectví v Irsku a švédská výzkumná agentura ve spolupráci s Euroscience otevřely výzvu pro mladé vědce na cestovní granty pro účast na ESOF 2012, které se uskuteční ve dnech 11. - 15. července.

26.březen2012

23.3.2012 byla vyhlášena 10. vlna žádostí o poskytnutí institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Výzva bude uzavřena 4. května 2012 do 14:00:00 hod. Do tohoto termínu je třeba dodat předepsané podklady v elektronické i listinné podobě.

21.březen2012

Rada pro výzkum, vývoj a inovace přijala záštitu nad konferenci CRIS2012, která se uskuteční ve dnech 6. - 9. června 2012 v Praze a jejímž pořadatelem je mezinárodní nezisková organizace euroCRIS (Evropské Informační systémy výzkumu a vývoje).

21.březen2012

Technologické centrum a MŠMT spolupořádají sérii kulatých stolů k programu Horizon 2020.

20.březen2012

Dne 20. února 2012 byla spuštěna nová verze Účastnického portálu EK pro výzkum (Participant Portal), která umožňuje větší flexibilitu při řízení projektů, zavádí novou službu k dokumentům 7. RP (převod z portálu CORDIS) a usnadňuje činnosti jmenovaných zástupců organizací (LEARs). Podrobné informace jsou dostupné zde.

19.březen2012

Dne 9. března byla otevřena třetí výzva v rámci projektu ENLANCE, který má za cíl podpořit spolupráci mezi střední Amerikou a EU prostřednictvím společné účasti na projektech 7. rámcového programu.

15.březen2012

Výzva společné technologické iniciativy ARTEMIS JU (vestavěné počítačové systémy) bude vyhlášena 19.4.2012. Uzávěrka pro podání projektových návrhů bude 6.9.2012. Výzva bude pouze jednokolová. Pracovní program, část A (standardní projekty) i část B (Innovation Pilot Programmes - AIPP's) jsou zveřejněny ZDE.

14.březen2012

Evropská komise zveřejnila výzvy k předkládání návrhů na individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky (tzn. ty, kteří již získali titul PhD nebo mají alespoň čtyři roky praxe ve výzkumu od doby, kdy získali titul opravňující k doktorskému studiu).

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13