Přehled seminářů:


Aktuality


30.červenec2013

Kolektiv autorů TC AV ČR připravil v návaznosti na dostupné aktuální zdroje informací (k červnu 2013) brožuru HORIZONT 2020, stručně o programu.

22.červenec2013

Dlouhodobý hlad po ucelených informacích o situaci biotechnologických oborů v ČR je konečně nasycen. Oficiální portál českých biotechnologií Gate2Biotech nedávno zveřejnil Biotechnologickou ročenku 2012, která podává komplexní a věcný přehled o biotechnologických oborech ve vědě a výzkumu i v komerční sféře.

8.červenec2013

Evropský parlament a Rada ministrů odsouhlasily jak výdaje na program Horizon 2020, tak i celkový rozpočet EU, takže program Horizon 2020 může být zahájen začátkem roku 2014, jak bylo plánováno.

1.červenec2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 1. července 2013 vyhlásilo podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů(zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES14 k programům mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji COST CZ, EUREKA CZ, KONTAKT II, EUPRO II a INGO II.

18.červen2013

OECD - výzkumný program v oblasti zemědělství- zveřejnil výzvu na projekty v oblasti zemědělského výzkumu, určenou pro research scientists working in agriculture, forestry or fisheries.Výzva je zaměřena na projekty výzkumných stáží a organizaci konferencí.

14.květen2013

Ve dnech 23.-24.5.2013 se poprvé uskuteční v Praze evropské fórum pro ekoinovace a bude zaměřeno na čistotu ovzduší ve městech, zejména na problematiku čisté mobility a inovací v oblasti úspor energií s přímým dopadem na kvalitu ovzduší.

13.květen2013

Dne 5. června 2013 organizuje Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR, Ministerstvem zemědělství ČR a Stálým zastoupením ČR při EU v Bruselu mezinárodní konferenci na téma Agricultural Research and Food Security – Outlook to Horizon 2020 and beyond; Czech contribution to common European effort.

3.duben2013

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 27. března 2013 2. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro Program na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem „CENTRA KOMPETENCE“.

15.březen2013

Dne 14. března 2013 vyhlásila Evropská komise nové výzvy v programu Lidé - Akce Marie Curie. Výzvy byly vyhlášeny pro Intra - European Fellowships (IEF), International Outgoing Fellowships (IOF) a International Incoming Fellowships (IIF).

13.březen2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2014-2015. Návrhy projektů je možné předkládat do 28.5.2013.

25.únor2013

Dne 19.2.2013 byla vyhlášena 7. výzva pro předkládání projektů do programu LIFE+ pro oblasti "Příroda a biologická rozmanitost", "Politika a správa v oblasti životního prostředí" a "Informace a komunikace".

4.únor2013

Evropská komise vyhlašuje výzvu pro experty - budoucí členy Evropského panelu pro bioekonomiku. Výzva je otevřena do 24. 2. 2013.

25.leden2013

EK hledá experty do poradních skupin programu Horizon 2020. Výzva bude otevřena po celé období trvání H2020, přihlášky expertů, kteří se přihlásí do 6. března 2013 budou brány v potaz při ustavení prvních poradních skupin H2020.

2.leden2013

JRC vyhlásilo výběrová řízení na technické pozice ve svých výzkumných laboratořích. Instituty JRC se nachází v Belgii, Itálii, Holandsku, Španělsku a Německu.

13.prosinec2012

Program podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací je zaměřen na podporu vysoce perspektivních a kvalitních projektů hraničního výzkumu, které uspěly v obou kolech hodnocení mezinárodních hodnotících panelů některé z výzev Evropské rady pro výzkum (7. Rámcový program, aktivita “IDEAS“), ale z důvodů nedostatků finančních prostředků nebyly dosud podpořeny a zahájeny, a uchazeč se rozhodne je zrealizovat ve výzkumné organizaci na území ČR.Druhá veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na realizaci programových projektů programu ERC CZ byla vyhlášena dne 12. prosince 2012.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

webdesign Studio R3D, s.r.o.