Přehled seminářů:


Aktuality


14.květen2013

Ve dnech 23.-24.5.2013 se poprvé uskuteční v Praze evropské fórum pro ekoinovace a bude zaměřeno na čistotu ovzduší ve městech, zejména na problematiku čisté mobility a inovací v oblasti úspor energií s přímým dopadem na kvalitu ovzduší.

13.květen2013

Dne 5. června 2013 organizuje Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR, Ministerstvem zemědělství ČR a Stálým zastoupením ČR při EU v Bruselu mezinárodní konferenci na téma Agricultural Research and Food Security – Outlook to Horizon 2020 and beyond; Czech contribution to common European effort.

3.duben2013

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 27. března 2013 2. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro Program na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem „CENTRA KOMPETENCE“.

15.březen2013

Dne 14. března 2013 vyhlásila Evropská komise nové výzvy v programu Lidé - Akce Marie Curie. Výzvy byly vyhlášeny pro Intra - European Fellowships (IEF), International Outgoing Fellowships (IOF) a International Incoming Fellowships (IIF).

13.březen2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2014-2015. Návrhy projektů je možné předkládat do 28.5.2013.

25.únor2013

Dne 19.2.2013 byla vyhlášena 7. výzva pro předkládání projektů do programu LIFE+ pro oblasti "Příroda a biologická rozmanitost", "Politika a správa v oblasti životního prostředí" a "Informace a komunikace".

4.únor2013

Evropská komise vyhlašuje výzvu pro experty - budoucí členy Evropského panelu pro bioekonomiku. Výzva je otevřena do 24. 2. 2013.

25.leden2013

EK hledá experty do poradních skupin programu Horizon 2020. Výzva bude otevřena po celé období trvání H2020, přihlášky expertů, kteří se přihlásí do 6. března 2013 budou brány v potaz při ustavení prvních poradních skupin H2020.

2.leden2013

JRC vyhlásilo výběrová řízení na technické pozice ve svých výzkumných laboratořích. Instituty JRC se nachází v Belgii, Itálii, Holandsku, Španělsku a Německu.

13.prosinec2012

Program podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací je zaměřen na podporu vysoce perspektivních a kvalitních projektů hraničního výzkumu, které uspěly v obou kolech hodnocení mezinárodních hodnotících panelů některé z výzev Evropské rady pro výzkum (7. Rámcový program, aktivita “IDEAS“), ale z důvodů nedostatků finančních prostředků nebyly dosud podpořeny a zahájeny, a uchazeč se rozhodne je zrealizovat ve výzkumné organizaci na území ČR.Druhá veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na realizaci programových projektů programu ERC CZ byla vyhlášena dne 12. prosince 2012.

5.prosinec2012

Ve dnech 15. - 16. ledna 2013 proběhne v Londýně partnerské setkání společné technologické inicativy pro vestavěné systémy ARTEMIS.

5.prosinec2012

Ve dnech 23. - 24. ledna 2013 proběhne v Paříži partnerské setkání společné technologické inicativy pro mikro/nanoelekroniku ENIAC.

5.prosinec2012

Dne 10. 1. 2013 proběhne v Lucemburku informační den na téma: PCP projekty na téma ochrany digitálních zdrojů veřejných institucí.

28.listopad2012

ERC má (kromě podpory individuální excelence) významný a původně neočekávaný dopad na univerzity a výzkumné organizace - začíná v Evropě fungovat jako měřítko kvality jednotlivých institucí i kvality výzkumu v jednotlivých zemích.

8.listopad2012

Dne 7.11.2012 byla otevřena výzva pro podávání žádostí o ERC Consolidator Grants. ERC Consolidator Grants se zaměřují na podporu nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců ve fázi konsolidace vlastních nezávislých výzkumných týmů nebo programů. Po formální stránce mohou být žadateli výzkumní pracovníci jakéhokoli věku či národnosti, kteří získali Ph.D. v rozmezí více než 7 až 12 let před zveřejněním výzvy na podávání projektů. Výše finanční podpory může činit až 2 mil. € na dobu pěti let.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

webdesign Studio R3D, s.r.o.