Přehled seminářů:


Aktuality


5.prosinec2012

Ve dnech 15. - 16. ledna 2013 proběhne v Londýně partnerské setkání společné technologické inicativy pro vestavěné systémy ARTEMIS.

5.prosinec2012

Ve dnech 23. - 24. ledna 2013 proběhne v Paříži partnerské setkání společné technologické inicativy pro mikro/nanoelekroniku ENIAC.

5.prosinec2012

Dne 10. 1. 2013 proběhne v Lucemburku informační den na téma: PCP projekty na téma ochrany digitálních zdrojů veřejných institucí.

28.listopad2012

ERC má (kromě podpory individuální excelence) významný a původně neočekávaný dopad na univerzity a výzkumné organizace - začíná v Evropě fungovat jako měřítko kvality jednotlivých institucí i kvality výzkumu v jednotlivých zemích.

8.listopad2012

Dne 7.11.2012 byla otevřena výzva pro podávání žádostí o ERC Consolidator Grants. ERC Consolidator Grants se zaměřují na podporu nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců ve fázi konsolidace vlastních nezávislých výzkumných týmů nebo programů. Po formální stránce mohou být žadateli výzkumní pracovníci jakéhokoli věku či národnosti, kteří získali Ph.D. v rozmezí více než 7 až 12 let před zveřejněním výzvy na podávání projektů. Výše finanční podpory může činit až 2 mil. € na dobu pěti let.

6.listopad2012

Projekt ECOPOL vyzývá veřejné agentury k předložení Expression of Interest a získání až 40.000 eur k rozvoji nového ekoinovativního nástroje v dané zemi či regionu.
Uzávěrka výzvy je 16. listopadu 2012.

30.říjen2012

V rámci 11. mezinárodní konference RobTep 2012 (Industrial, service and humanoid robotics) - (14-16. listopadu 2012, Štrbské pleso, hotel Panorama) se uskuteční 14.-15.11. mezinárodní infoden pro výzvu (ICT call10).

25.září2012

Ve dnech 8. - 11. října 2012 se v Bruselu uskuteční Open Days 2012 - 10. Evropský týden regionů a měst. Jedná se o každoroční akci zaměřenou na rozvoj regionů a měst.

13.září2012

Dne 12.října 2012 vyhlásilo MŠMT společně s agenturou pro podporu podnikání CzechInvest IV. veřejnou soutěž v programu GESHER/MOST. Program GESHER/MOST je programem mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael.
Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 13. 11. 2012, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 12. 9. 2013.

10.září2012

Expertní skupina "Global Europe 2030-2050" vypracovala foresightovou zprávu Global Europe 2050, která představuje a kvantifikuje tři možné scénaře vývoje Evropy.

4.září2012

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pořádá dne 25. října 2012 již desátou konferenci České dny pro evropský výzkum. Konference se bude konat v prostorách hotelu Diplomat (Evropská 370, Praha 6). Jejím hlavním tématem bude příprava na nový evropský rámcový program pro výzkum a inovace - Horizont 2020.

4.září2012

Program SCIEX-NMSch - Fond na stipendia vyhlásil sedmou výzvu pro předkládání žádostí s termínem uzávěrky k 1. 11. 2012. O stipendia se mohou ucházet doktorandi a post-doktorandi za účelem realizace výzkumného záměru ve Švýcarsku.

31.srpen2012

Genetika – jeden z nejrychleji se rozvíjejících vědních oborů, jehož kořeny vedou přímo do Brna a Gregor Johann Mendel – přední světový vědec, jsou hlavními atributy prestižního seriálu přednášek Mendel Lectures, které se již osm let pravidelně konají v Mendelově muzeu v Brně.

29.srpen2012

Ve dnech 4.-7. září se ve francouzském Nancy uskuteční třetí ročník mezinárodní konference Rencontres Internationales de la Culture Scientifique, Technique et Industrielle 2012.

10.červenec2012

Evropská komise vyhlásila dne 10. července 2012 poslední výzvy 7. rámcového programu pro výzkum, vývoj a demonstrační aktivity na rok 2013. K dispozici je celkem 8,1 miliard eur. Výzvy jsou zaměřeny na inovace i řadu společenských problémů, a tvoří tak přechod k příštímu rámcovému programu Horizontu 2020. Některé další specifické výzvy budou následovat na podzim.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

webdesign Studio R3D, s.r.o.