Přehled seminářů:


Aktuality


7.červen2012

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 6. června 2012 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA.

4.červen2012

Polské národní kontaktní centrum pro nástroje 7. rámcového programu pořádá pro odborníky na regionální inovační strategie konferenci WIRE 2012 (Týden inovativních regionů). Konference proběhne v Krakově ve dnech 4. - 6. června 2012.

1.červen2012

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 1. června 2012 seminář k připravovaným výzvám 7. rámcového programu v oblasti energetiky.

31.květen2012

Česká styčná kancelář v Bruselu CZELO organizuje půldení konferenci "Czech Contribution to Sustainable Bioeconomy", která se uskuteční 31. května 2012 v Bruselu v Belgii. Konference se zaměří na téma nové strategie pro udržitelnou bioekonomiku .

30.květen2012

30. května 2012 oslaví kancelář CZELO sedm let svého působení v Bruselu. Při této příležitosti bude představeno v krátkých sedmiminutových prezentacích 6 evropských a regionálních center excelence, která jsou v ČR budována s finanční podporou ze strukturálních fondů EU,představen bude i projekt demonstrující synergické využití finančních zdrojů ze 7. RP a SF.

21.květen2012

Pátý ročník Sympozia Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu proběhne ve dnech 21. - 23. května 2012 v prostorách státního zámku Sychrov. Hlavní program Sympozia je rozdělen do tří odborných bloků: Věda v médiích (21.5.), Komunikace a lidské zdroje ve vědě (22.5.), Ochrana práv k duševnímu vlastnictví.

18.květen2012

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES13 k programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji KONTAKT II.

17.květen2012

Americké vědecké informační středisko, o.p.s. ("AMVIS"), na základě dohody s MŠMT shromažďuje žádosti o podporu vědecké spolupráce mezi Českou republikou a USA v rámci veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích (VES12)- Program VaVaI na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji KONTAKT II (LH).

16.květen2012

Konferenci FP7 CONNECTIONS 2012 spojenou s možností navázat kontakty s potenciálními výzkumnými partnery z celé Evropy pořádají Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Business and Innovation Centre Bratislava.

26.duben2012

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k 25. dubnu 2012 otevírá druhou vlnu žádostí o institucionální podporu na podporu účasti v projektech společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC.

17.duben2012

FP7 financial helpdesk pořádá sérii webinářů zaměřených na finanční stránku projektů sedmého rámcového programu.

13.duben2012

DG INFSO pořádá 26. a 27. září 2012 ve Varšavě mezinárodní "ICT Proposers Day 2012" = informační a partnerský den pro výzvy plánované pro rok 2012. Informační den se doporučuje všem, kteří plánují účast v posledních výzvách ICT - FP7.

29.březen2012

Švýcarské velvyslanectví v Irsku a švédská výzkumná agentura ve spolupráci s Euroscience otevřely výzvu pro mladé vědce na cestovní granty pro účast na ESOF 2012, které se uskuteční ve dnech 11. - 15. července.

26.březen2012

23.3.2012 byla vyhlášena 10. vlna žádostí o poskytnutí institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Výzva bude uzavřena 4. května 2012 do 14:00:00 hod. Do tohoto termínu je třeba dodat předepsané podklady v elektronické i listinné podobě.

21.březen2012

Rada pro výzkum, vývoj a inovace přijala záštitu nad konferenci CRIS2012, která se uskuteční ve dnech 6. - 9. června 2012 v Praze a jejímž pořadatelem je mezinárodní nezisková organizace euroCRIS (Evropské Informační systémy výzkumu a vývoje).

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

webdesign Studio R3D, s.r.o.