Přehled seminářů:


Aktuality


2.červenec2012

Společná vzdělávací platforma projektů OPVK připravila v průběhu července a srpna pro zájemce z vědeckého a akademického prostředí a pro studenty sérii vzdělávacích seminářů, které proběhnou v Liberci a na státním zámku Sychrov.

21.červen2012

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 20. 6. 2012 veřejné soutěže v rámci pro gramů LD - COST CZ, LE - EUPRO II, LF - EUREKA CZ, LG - INGO II a LK - NÁVRAT. Uzávěrka přijímání návrhů projektů u programů LD, LE, LF a LG je 7. 9. 2012, předpokládaná doba zahájení řešení projektů je od 22. 3. 2013. Uzávěrka přijímání návrhů projektů u programu LK je 5. 9. 2012, předpokládaná doba zahájení řešení projektů je od 1. 1. 2013.

19.červen2012

Technologické centrum AV ČR organizuje ve spolupráci s CZELO, Českou styčnou kanceláří pro výzkum a vývoj v Bruselu, v úterý dne 19. června 2012 v prostorách TC AV ČR Národní informační den k připravovanému poslednímu kolu výzev 7. rámcového programu v energetice. Cílem je poskytnout aktuální informace o připravované výzvě, jejíž vyhlášení se předpokládá v červenci t.r.

13.červen2012

Evropská komise spustila „Informační platformu“, která je nástrojem speciálně vytvořeným pro projekty spolufinancované z programu Průmyslové technologie (NMP, 7. RP) k ošetření otázek netechnologického využití. Jedná se nástroj online navržený jako styčná plocha k informacím a službám EK a jejích spolupracovníků.

7.červen2012

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 7.6.2012 seminář, který se zaměří na „ERC Starting Grants“ a „ERC Consolidator Grants“, na jejichž předkládání bude v červenci resp. listopadu 2012 vyhlášena výzva. Tyto granty slouží pro podporu nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců ve fázi vytváření či konsolidace vlastních výzkumných týmů nebo programů.

7.červen2012

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 6. června 2012 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA.

4.červen2012

Polské národní kontaktní centrum pro nástroje 7. rámcového programu pořádá pro odborníky na regionální inovační strategie konferenci WIRE 2012 (Týden inovativních regionů). Konference proběhne v Krakově ve dnech 4. - 6. června 2012.

1.červen2012

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 1. června 2012 seminář k připravovaným výzvám 7. rámcového programu v oblasti energetiky.

31.květen2012

Česká styčná kancelář v Bruselu CZELO organizuje půldení konferenci "Czech Contribution to Sustainable Bioeconomy", která se uskuteční 31. května 2012 v Bruselu v Belgii. Konference se zaměří na téma nové strategie pro udržitelnou bioekonomiku .

30.květen2012

30. května 2012 oslaví kancelář CZELO sedm let svého působení v Bruselu. Při této příležitosti bude představeno v krátkých sedmiminutových prezentacích 6 evropských a regionálních center excelence, která jsou v ČR budována s finanční podporou ze strukturálních fondů EU,představen bude i projekt demonstrující synergické využití finančních zdrojů ze 7. RP a SF.

21.květen2012

Pátý ročník Sympozia Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu proběhne ve dnech 21. - 23. května 2012 v prostorách státního zámku Sychrov. Hlavní program Sympozia je rozdělen do tří odborných bloků: Věda v médiích (21.5.), Komunikace a lidské zdroje ve vědě (22.5.), Ochrana práv k duševnímu vlastnictví.

18.květen2012

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES13 k programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji KONTAKT II.

17.květen2012

Americké vědecké informační středisko, o.p.s. ("AMVIS"), na základě dohody s MŠMT shromažďuje žádosti o podporu vědecké spolupráce mezi Českou republikou a USA v rámci veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích (VES12)- Program VaVaI na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji KONTAKT II (LH).

16.květen2012

Konferenci FP7 CONNECTIONS 2012 spojenou s možností navázat kontakty s potenciálními výzkumnými partnery z celé Evropy pořádají Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Business and Innovation Centre Bratislava.

26.duben2012

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k 25. dubnu 2012 otevírá druhou vlnu žádostí o institucionální podporu na podporu účasti v projektech společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

webdesign Studio R3D, s.r.o.