Přehled seminářů:


Aktuality


17.duben2012

FP7 financial helpdesk pořádá sérii webinářů zaměřených na finanční stránku projektů sedmého rámcového programu.

13.duben2012

DG INFSO pořádá 26. a 27. září 2012 ve Varšavě mezinárodní "ICT Proposers Day 2012" = informační a partnerský den pro výzvy plánované pro rok 2012. Informační den se doporučuje všem, kteří plánují účast v posledních výzvách ICT - FP7.

29.březen2012

Švýcarské velvyslanectví v Irsku a švédská výzkumná agentura ve spolupráci s Euroscience otevřely výzvu pro mladé vědce na cestovní granty pro účast na ESOF 2012, které se uskuteční ve dnech 11. - 15. července.

26.březen2012

23.3.2012 byla vyhlášena 10. vlna žádostí o poskytnutí institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Výzva bude uzavřena 4. května 2012 do 14:00:00 hod. Do tohoto termínu je třeba dodat předepsané podklady v elektronické i listinné podobě.

21.březen2012

Rada pro výzkum, vývoj a inovace přijala záštitu nad konferenci CRIS2012, která se uskuteční ve dnech 6. - 9. června 2012 v Praze a jejímž pořadatelem je mezinárodní nezisková organizace euroCRIS (Evropské Informační systémy výzkumu a vývoje).

21.březen2012

Technologické centrum a MŠMT spolupořádají sérii kulatých stolů k programu Horizon 2020.

20.březen2012

Dne 20. února 2012 byla spuštěna nová verze Účastnického portálu EK pro výzkum (Participant Portal), která umožňuje větší flexibilitu při řízení projektů, zavádí novou službu k dokumentům 7. RP (převod z portálu CORDIS) a usnadňuje činnosti jmenovaných zástupců organizací (LEARs). Podrobné informace jsou dostupné zde.

19.březen2012

Dne 9. března byla otevřena třetí výzva v rámci projektu ENLANCE, který má za cíl podpořit spolupráci mezi střední Amerikou a EU prostřednictvím společné účasti na projektech 7. rámcového programu.

15.březen2012

Výzva společné technologické iniciativy ARTEMIS JU (vestavěné počítačové systémy) bude vyhlášena 19.4.2012. Uzávěrka pro podání projektových návrhů bude 6.9.2012. Výzva bude pouze jednokolová. Pracovní program, část A (standardní projekty) i část B (Innovation Pilot Programmes - AIPP's) jsou zveřejněny ZDE.

14.březen2012

Evropská komise zveřejnila výzvy k předkládání návrhů na individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky (tzn. ty, kteří již získali titul PhD nebo mají alespoň čtyři roky praxe ve výzkumu od doby, kdy získali titul opravňující k doktorskému studiu).

14.březen2012

ESA Education Office ve splupráci s jednotlivými direktoráty ESA rozhodl o sponzorování účasti vysokoškolských studentů z členských zemí ESA na vybraných konferencích pořádaných nebo spoluorganizovaných ESA v roce 2012.

13.březen2012

Společný podnik Iniciativa pro inovativní léčiva (Innovative Medicine Initiatives, IMI) otevřel svoji v pořadí 5. výzvu k předkládání projektových návrhů (1. kolo). Uzávěrka Expression of Interest (EoI - Vyjádření zájmu) je 16. května 2012. Detailní informace k výzvě naleznete zde.

12.březen2012

Grantová agentura České republiky vyhlásila dne 7. 3. 2012 veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programů GA - Standardní projekty, GC – Mezinárodní projekty a GP - postdoktorandské granty.

24.únor2012
Dne 23.2.2012 byla vyhlášena 6. výzva společné technologické iniciativy pro nanoelektroniku ENIAC JU. Uzávěrka pro podání "project outlines" bude 12.4.2012, uzávěrka pro podání finálních návrhů projektů bude 14.6.2012. Podrobné informace jsou zveřejněny ZDE

18.únor2012

Ve dnech 13. - 16. března 2012 se v PVA EXPO PRAHA v Letňanech uskuteční Veletrh strojírenských technologií FOR INDUSTRY 2012 nabízející příležitost pro prezentaci moderní výrobní techniky, progresivních technologií a inovačních trendů, které mají široké uplatnění a jsou podporou pro hospodářský rozvoj.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16