Přehled seminářů:


Aktuality


21.březen2012

Technologické centrum a MŠMT spolupořádají sérii kulatých stolů k programu Horizon 2020.

20.březen2012

Dne 20. února 2012 byla spuštěna nová verze Účastnického portálu EK pro výzkum (Participant Portal), která umožňuje větší flexibilitu při řízení projektů, zavádí novou službu k dokumentům 7. RP (převod z portálu CORDIS) a usnadňuje činnosti jmenovaných zástupců organizací (LEARs). Podrobné informace jsou dostupné zde.

19.březen2012

Dne 9. března byla otevřena třetí výzva v rámci projektu ENLANCE, který má za cíl podpořit spolupráci mezi střední Amerikou a EU prostřednictvím společné účasti na projektech 7. rámcového programu.

15.březen2012

Výzva společné technologické iniciativy ARTEMIS JU (vestavěné počítačové systémy) bude vyhlášena 19.4.2012. Uzávěrka pro podání projektových návrhů bude 6.9.2012. Výzva bude pouze jednokolová. Pracovní program, část A (standardní projekty) i část B (Innovation Pilot Programmes - AIPP's) jsou zveřejněny ZDE.

14.březen2012

Evropská komise zveřejnila výzvy k předkládání návrhů na individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky (tzn. ty, kteří již získali titul PhD nebo mají alespoň čtyři roky praxe ve výzkumu od doby, kdy získali titul opravňující k doktorskému studiu).

14.březen2012

ESA Education Office ve splupráci s jednotlivými direktoráty ESA rozhodl o sponzorování účasti vysokoškolských studentů z členských zemí ESA na vybraných konferencích pořádaných nebo spoluorganizovaných ESA v roce 2012.

13.březen2012

Společný podnik Iniciativa pro inovativní léčiva (Innovative Medicine Initiatives, IMI) otevřel svoji v pořadí 5. výzvu k předkládání projektových návrhů (1. kolo). Uzávěrka Expression of Interest (EoI - Vyjádření zájmu) je 16. května 2012. Detailní informace k výzvě naleznete zde.

12.březen2012

Grantová agentura České republiky vyhlásila dne 7. 3. 2012 veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programů GA - Standardní projekty, GC – Mezinárodní projekty a GP - postdoktorandské granty.

24.únor2012
Dne 23.2.2012 byla vyhlášena 6. výzva společné technologické iniciativy pro nanoelektroniku ENIAC JU. Uzávěrka pro podání "project outlines" bude 12.4.2012, uzávěrka pro podání finálních návrhů projektů bude 14.6.2012. Podrobné informace jsou zveřejněny ZDE

18.únor2012

Ve dnech 13. - 16. března 2012 se v PVA EXPO PRAHA v Letňanech uskuteční Veletrh strojírenských technologií FOR INDUSTRY 2012 nabízející příležitost pro prezentaci moderní výrobní techniky, progresivních technologií a inovačních trendů, které mají široké uplatnění a jsou podporou pro hospodářský rozvoj.

17.únor2012

Asociace AENEAS (Association for European Nanoelectronic Activities) zveřejnila předběžný pracovní program technologické iniciativy ENIAC na rok 2012. Výzva pro podávání návrhů projektů bude vyhlášena 21. února 2012. Více informací naleznete ZDE.

17.únor2012

Ve dnech 28. 2. - 2. 3. 2012 je v Rakouském Wellsu pořádána mezinárodní konference The World Sustainable Energy Days zaměřená na: sustainable energy production and use, covering energy efficiency and renewable energy sources for buildings and industry. V rámci konference se 1. března 2012 koná doprovodná akce     B2B-Meetingskterá má za cíl podpořit mezinárodní spolupráci.

27.leden2012

25. ledna 2012 byla vyhlášena první veřejná soutěž programu ERC CZ. Výzva pro podávání návrhů projektů, které jsou zaměřeny na hraniční výzkum, je otevřena do 12. 3. 2012.

25.leden2012

Program pro Evropskou spolupráci v oblasti vědy a technologií (COST) vyhlásil novou výzvu. Uzávěrka předkládání návrhů projektů je 30. března 2012. Informace naleznete v Úředním věstníku EU zde a na webu COST zde.

23.leden2012

IPR Helpdesk od první poloviny roku 2012 nabízí na svých webových stránkách tzv. webinars (online semináře).
Tyto semináře budou zaměřeny na různá témata, z nichž můžeme jmenovat například Úvod do práv duševního vlastnictví, Práva duševního vlastnictví v projektech, Management, Šíření výsledků, Vynucování práv duševního vlastnictví apod.
Semináře budou pořádány na různých úrovních, přednášeny budou v angličtině.
Informace o registraci (do 29.2.2012) a plánovaných tématech naleznete zde.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16