Přehled seminářů:


Aktuality


17.únor2012

Asociace AENEAS (Association for European Nanoelectronic Activities) zveřejnila předběžný pracovní program technologické iniciativy ENIAC na rok 2012. Výzva pro podávání návrhů projektů bude vyhlášena 21. února 2012. Více informací naleznete ZDE.

17.únor2012

Ve dnech 28. 2. - 2. 3. 2012 je v Rakouském Wellsu pořádána mezinárodní konference The World Sustainable Energy Days zaměřená na: sustainable energy production and use, covering energy efficiency and renewable energy sources for buildings and industry. V rámci konference se 1. března 2012 koná doprovodná akce     B2B-Meetingskterá má za cíl podpořit mezinárodní spolupráci.

27.leden2012

25. ledna 2012 byla vyhlášena první veřejná soutěž programu ERC CZ. Výzva pro podávání návrhů projektů, které jsou zaměřeny na hraniční výzkum, je otevřena do 12. 3. 2012.

25.leden2012

Program pro Evropskou spolupráci v oblasti vědy a technologií (COST) vyhlásil novou výzvu. Uzávěrka předkládání návrhů projektů je 30. března 2012. Informace naleznete v Úředním věstníku EU zde a na webu COST zde.

23.leden2012

IPR Helpdesk od první poloviny roku 2012 nabízí na svých webových stránkách tzv. webinars (online semináře).
Tyto semináře budou zaměřeny na různá témata, z nichž můžeme jmenovat například Úvod do práv duševního vlastnictví, Práva duševního vlastnictví v projektech, Management, Šíření výsledků, Vynucování práv duševního vlastnictví apod.
Semináře budou pořádány na různých úrovních, přednášeny budou v angličtině.
Informace o registraci (do 29.2.2012) a plánovaných tématech naleznete zde.

23.leden2012

Dne 18.ledna 2012 byla vyhlášena 9. výzva ICT programu.Rozpočet výzvy je 291 mil. €.
Uzávěrka je 17.dubna 2012.

17.leden2012

Ocenění RegioStars 2013 bude uděleno významným regionálním inovativním projektům a příkladům dobré praxe v několika kategoriích. Zájemci se více dozví zde, uzávěrka přihlášek je 20. dubna 2012.

6.leden2012

V periodiku Official Journal byla 20. 12. 2011 zveřejněna výzva týkající se projektů v oblasti transevropských sítí - Call for proposals concerning projects of common interest in the field of trans-European energy networks - Call TEN Energy 2012. Uzávěrka je 29. února 2012. Více zde.

6.leden2012

Generální ředitelství Inforegio vydalo v polovině prosince 2011 přínosnou publikaci mapující dobré praxe zapojení univerzit do regionálních inovačních strategií napříč Evropskou unií. Publikace je ke stažení zdarma zde.

13.prosinec2011
Evropská komise navrhla rozpočet 3,2 mld. € pro nový program pro životní prostředí a změnu klimatu LIFE, a to na období 2014-2020. Navrhovaný program bude vycházet z původního LIFE+, měl by ale přinést zlepšení co do pružnosti, dopadu a jednoduchosti pro žadatele. Více informací naleznete v tiskové zprávě zde.

7.prosinec2011

Evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinn představila 30. listopadu 2011 program Horizon 2020, určený pro financování investic do výzkumu a inovací s celkovým rozpočtem ve výši 80 miliard €. Financování z programu by mělo být dostupnější díky jednodušší programové struktuře, jednotnému souboru pravidel a omezené byrokracii.

16.listopad2011

Dne 16. 11. 2011 byla Evropskou komisí zveřejněna nová výzva pro předkládání návrhů na „ERC Advanced Grants“.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

webdesign Studio R3D, s.r.o.