Přehled seminářů:


Aktuality


23.leden2012

Dne 18.ledna 2012 byla vyhlášena 9. výzva ICT programu.Rozpočet výzvy je 291 mil. €.
Uzávěrka je 17.dubna 2012.

17.leden2012

Ocenění RegioStars 2013 bude uděleno významným regionálním inovativním projektům a příkladům dobré praxe v několika kategoriích. Zájemci se více dozví zde, uzávěrka přihlášek je 20. dubna 2012.

6.leden2012

V periodiku Official Journal byla 20. 12. 2011 zveřejněna výzva týkající se projektů v oblasti transevropských sítí - Call for proposals concerning projects of common interest in the field of trans-European energy networks - Call TEN Energy 2012. Uzávěrka je 29. února 2012. Více zde.

6.leden2012

Generální ředitelství Inforegio vydalo v polovině prosince 2011 přínosnou publikaci mapující dobré praxe zapojení univerzit do regionálních inovačních strategií napříč Evropskou unií. Publikace je ke stažení zdarma zde.

13.prosinec2011
Evropská komise navrhla rozpočet 3,2 mld. € pro nový program pro životní prostředí a změnu klimatu LIFE, a to na období 2014-2020. Navrhovaný program bude vycházet z původního LIFE+, měl by ale přinést zlepšení co do pružnosti, dopadu a jednoduchosti pro žadatele. Více informací naleznete v tiskové zprávě zde.

7.prosinec2011

Evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinn představila 30. listopadu 2011 program Horizon 2020, určený pro financování investic do výzkumu a inovací s celkovým rozpočtem ve výši 80 miliard €. Financování z programu by mělo být dostupnější díky jednodušší programové struktuře, jednotnému souboru pravidel a omezené byrokracii.

16.listopad2011

Dne 16. 11. 2011 byla Evropskou komisí zveřejněna nová výzva pro předkládání návrhů na „ERC Advanced Grants“.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

webdesign Studio R3D, s.r.o.