Přehled seminářů:


Aktuality


27.červenec2016

Evropská komise zveřejnila aktualizované pracovní programy programu Horizon 2020 pro rok 2017. Pilotní schéma otevřeného přístupu datům (Open Research Data) bylo rozšířeno do všech částí pracovních programů, přičemž je stále možné požádat o výjimku (opt-out).

22.červenec2016

Revidovaná verze Modelové grantové dohody (3.0) byla uveřejněna 20.7.2016 a přináší několik novinek. Kromě etických otázek byly nejvýznamnější změny uskutečněny v článcích týkajících se pravidel financování.

15.červenec2016

Projekt národních kontaktních pracovníků pro oblast MSCA (Net4Mobility) připravil průvodce pro psaní projektu do výzvy H2020-MSCA-IF-2016.

7.červenec2016

V uplynulém týdnu se Bruselu konala partnerská burza zájemců o spolupráci v projektech programu H2020 - SC2 (Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství, mořský výzkum a bioekonomika).

29.červen2016

V dubnu schválený programu Zéta Technologické agentury ČR se zaměřuje na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení studentů a mladých vědeckých pracovníků do 35 let do spolupráce s aplikační sférou.

14.červen2016

Dne 9. června se Českých Budějovicích konal informační den pořádaný Ministerstvem životního prostředí k vyhlášené výzvě programu LIFE. Program LIFE je finanční nástroj Evropské unie, který poskytuje podporu projektům v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu v celé EU.

10.květen2016

Přehled aktuálně otevřených a plánovaných výzev k podávání návrhů projektů do programu Horizon 2020 zpracovalo TC AV ČR.

4.květen2016

Vláda České republiky schválila program INTER-EXCELLENCE MŠMT jako nástroj podpory strategického zaměření mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích. Program je orientován na podporu iniciace a dalšího rozvoje mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a integraci ČR do evropských a světových infrastruktur.

20.duben2016

Dne 19. dubna 2016 byla otevřena nová výzva Společného evropského podniku Bio-based industries (JU BBI) pro rok 2016.

18.duben2016

Dne 12.4.2016 Evropská komise otevřela novou výzvu Marie Sklodowska - Curie Actions, Individual Fellowships. Výzva H2020-MSCA-IF-2016 má rozpočet 218.500.000 eur a uzávěrka k předkládání návrhů projektů je 14.9.2016.

21.březen2016

Bioekonomická iniciativa Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pořádá ve dnech 23.-28.května 2016 "Kurz bioekonomiky". Multidisciplinární kurz pokrývá široké spektrum témat z vědy, ekonomiky, obchodu, práva a komunikace.

17.březen2016

Ve dnech 9. – 10. června 2016 se v holandském Eindhovenu bude konat konference „Týden inovativních regionů v Evropě 2016“ (Week of Innovative Regions in Europe, WIRE).

11.březen2016

Technologické centrum AV ČR vydalo aktualizovanou brožuru H2020 - Akce Marie Skłodowska-Curie. Brožura umožňuje rychlou orientaci v pěti typech akcí Marie Skłodowska-Curie, představuje základní principy jejich financování, uvádí obecné informace o pracovněprávních aspektech spojených s jejich realizací a také stručně shrnuje otázky duševního vlastnictví.

10.únor2016

Program HORIZON 2020 přinesl ve srovnání s předchozími rámcovými programy řadu novinek v oblasti duševního vlastnictví.tj. v oblasti nakládání se vstupy, s nimiž partneři zahajují projekt H2020 a na nichž je celý projekt postaven (stávající znalosti), stejně tak i v oblasti výstupů, tj. výsledků vytvořených projektovými partnery ať už společně, či samostatně (výsledky).

3.únor2016

Společný evropský podnik Bio-based Industries (BBI JU) plánuje vyhlásit další výzvy na podávání projektů. Výzvy by měly být vyhlášeny na přelomu dubna a května 2016.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

webdesign Studio R3D, s.r.o.