Přehled seminářů:


Aktuality


24.červenec2017

Participant Portal spustil novou službu sloužící k vyhledávání partnerů pro projekty HORIZON 2020.Profily institucí jsou vytvářeny automaticky na základě databází Evropské komise.

4.červenec2017

Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC), které otevírá své vědecké laboratoře a zařízení pro výzkumné pracovníky a vědce pracující v akademické sféře, výzkumných organizacích, průmyslu i malých a středních podnicích, nabízí možnost hostování v těchto laboratořích.

3.červenec2017

V Evropské unii již byla zahájena diskuse o podobě 9. rámcového programu pro vědu a výzkum, nejvýznamnějšího programu určeného k financování vědy na období 2021–2027. Stanoviska a doporučení k němu zveřejňují univerzitní asociace, výzkumné organizace i členské státy.

22.červen2017

Evropský parlament představil hodnocení programu Horizon 2020. Hlavními závěry pracovní skupiny ITRE H2020 je to, že program Horizon 2020 musí být především založen na grantech, musí podporovat rovnoměrně jak malé, tak střední i velké projekty. Rozpočet programu by neměl být nijak omezován a jeho financování by mělo dosahovat 3% unijního HDP na výzkum a vývoj.

6.červen2017

MŠMT ČR ve spolupráci s Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou připravují výzvu k podávání návrhů společných česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2018-2020.

1.červen2017

Na společném postupu při stabilizaci vědní oblasti se v úterý 30. května shodli zástupci vlády, MŠMT, České konference rektorů a Akademie věd, kteří podepsali prohlášení o stabilizaci systému vědy a výzkumu v České republice. Uvedené strany se zavázaly prosazovat systematické navyšování institucionální podpory veřejných vysokých škol a pracovišť AV ČR v období let 2019 – 2023. Konkrétním dopadem by mělo být, že věda a vysoké školy by mělo být zajištění každoročního zvyšování institucionální podpory o 5%.

20.květen2017

Vědecká rada Evropské rady pro výzkum (ERC) vydala stanovisko k postavení ERC v příštím unijním rámcovém programu pro výzkum a inovace. V dokumentu se uvádí, že koncept ERC byl v rámci předchozího 7. rámcového programu i v rámci nynějšího rámcového programu Horizon 2020 ověřen a osvědčil se. Základem je evaluační proces, který pomůže prosadit nejlepší nápady, jež posunou hranice vědomostí. Nyní je potřeba zajistit kontinuitu, rychlost a posílení role ERC v 9. rámcovém programu, který bude zahájen v roce 2021.

15.květen2017

Dne 11. 5. 2017 vyhlásila EK dvě letošní výzvy v části H2020 „Šíření excelence a rozšiřování účasti“. Jedná se o výzvu ERA Chairs (WIDESPREAD-03-2017) s celkovým rozpočtem ve výši 33 910 180 eur a výzvu TWINNING (WIDESPREAD-05-2017) s celkovým rozpočtem ve výši 30 milionů eur. Obě výzvy mají shodný termín uzávěrky, a to 15. 11. 2017.

27.duben2017

Hlavním hostem zasedání Vědecké rady BIC Brno, které se konalo 20. dubna 2017, byl náměstek ministryně školství pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Robert Plaga.S přítomnými hosty diskutoval o záměrech MŠMT v oblasti výzkumné činnosti.

25.duben2017

Evropská rada pro výzkum (ERC) publikovala v dubnu příručku k implementaci otevřeného přístupu k vědeckým publikacím a dostupnosti výzkumných dat v projektech, které sama financuje. Publikace má vědcům a výzkumným organizacím pomoci zavádět politiku otevřenosti a dostupnosti dat získaných díky výzkumným projektům. Otevřený přístup má usnadnit využití a sdílení vědeckých informací a napomůže vzdělávání a rozvoji vědy.

7.duben2017

Evropská komise udělila v polovině března právní status Evropského konsorcia výzkumných infrastruktur (ERIC) evropské vědecké a technologické infrastruktuře pro výzkum biodiverzity a ekosystémů – Lifewatch, která tímto opatřením získá řadu výhod a bude moci snáze implementovat své projekty.

24.březen2017

Komunitární program LIFE financuje ekoinovační projekty, které vyžadují spolupráci vědy, průmyslu a veřejné správy, ale také podporuje řízení životního prostředí a informační kampaně zaměřené na změnu postojů a jednání cílových skupin nebo ochranu přírody a biodiverzity ve volné krajině. Základní seminář poskytne informace o programu, o národní i evropské výzvě a o finančních příležitostech, které LIFE nabízí.

14.březen2017

Sdružení EuroScience vyhlásilo výzvu k předkládání nominací na udělení cen pro mladé evropské výzkumníky (European Young Researchers Award, EYRA 2017). Ocenění je udělováno vědcům, kteří dosáhli výjimečných vědeckých výkonů, především jako vedoucí výzkumných projektů.

20.únor2017

Technologické centrum AV ČR pořádá při příležitosti 10. výročí založení Evropské rady pro výzkum (European Research Council, ERC) konferenci 10 Years of Excellent Ideas. Konference se bude konat 15. března 2017 v Praze a 16. března 2017 v Brně.

1.únor2017

Zájemci o mezinárodní spolupráci prostřednictvím grantů Visegrádského fondu mají opět příležitost. Předkládání malých a standardních grantů má čtvrtletní uzávěrku 1. března, 1. června, 1. září a 1. prosince.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

webdesign Studio R3D, s.r.o.