Přehled seminářů:


Aktuality


12.leden2015

Evropská komise zveřejnila v rámci přípravy pracovního programu společenské výzvy 5 (Změna klimatu, životní prostředí a využívání zdrojů) 2016 - 2017 výzvu k zasílání námětů na zaměření širokých pilotních a demonstračních projektů, které hodlá v daném období podpořit.

7.leden2015

Dne 6.1.2015 vyhlásila Evropská komise novou výzvu Marie Sklodowska Curie Actions - RISE. Granty podporují mezinárodní a mezisektorové výměnné pobyty pracovníků (od začínajících až po zkušené výzkumníky, případně řídících, administrativních a technických pracovníků) v rámci společného výzkumného projektu.

18.prosinec2014

V průběhu měsíce prosince 2014 byl otevřen balík výzev v programu HORIZON 2020 (výzvy byly publikovány v pracovních programech na období 2014 - 2015). Aktuálně otevřené výzvy jsou k dispozici na stránkách Participant Portal.

11.prosinec2014

V lednu 2015 se v Amsterdamu uskuteční ARTEMIS Brokerage Event 2015, který může českým zájemcům o řešení projektů pomoci zapojit se do přípravy projektů pro budoucí výzvy společného podniku ECSEL a do formování konsorcií na mezinárodní úrovni.

5.prosinec2014

Technologické centrum AVČR vydalo v edici Vademecum H2020 brožuru Pravidla financování projektů H2020. Brožura se zabývá obecně aplikovatelnými finančními pravidly v základních typech projektů H2020 - ve výzkumných a inovačních akcích (RIA), inovačních akcích (IA) a koordinačních a podpůrných akcích (CSA).

21.listopad2014

Česká republika je součástí mezinárodní výzkumné organizace Evropská molekulární biologická laboratoř (European Molecular Biology Laboratory - EMBL).

14.listopad2014

S cílem zjistit více informací využitelných při přípravě příští výzvy byl zveřejněn stručný on-line dotazník, který pomůže zmapovat zájem o výzvy na předkládání projektů vyhlašované v rámci společného evropského podniku Bio-based industries (JU BBI).

11.říjen2014

Byla vyhlašena výzva pro podávání žádostí o ERC Starting granty (ERC-StG-2015). Výzva je určena výzkumným pracovníkům jakéhokoli věku či národnosti, kteří získali Ph.D. v rozmezí 2 až 7 let před fixním datem 1.1.2015. .

10.říjen2014

Dne 4. listopadu 2014 se budou v pražském hotelu Diplomat konat 11. české dny pro evropský výzkum (CZEDER 11).Tématem budou synergie vybraných nástrojů H2020 s operačními programy. Konference se zaměří např. na základní principy a koncept využití synergií či na zahraniční zkušenosti v této oblasti. Součástí konference bude i panelová diskuse o příležitostech synergického využití financování programů pro zvýšení efektivity výzkumu a dosažení kvalitnějších výsledků.

17.září2014

Od pondělí 15. září 2014 je Švýcarsko asociovanou zemí k některým částem programu Horizon 2020, a to v celé prioritě Vynikající věda (Excelent Science), v horizontálních aktivitách Šíření excelence a podpora účasti (Spreading excellence and widening participation), v programu Euratom a v aktivitách ITER.

9.září2014

Evropská komise zveřejnila 2. výzvu k předkládání návrhů pro Inovativní školící sítě (Innovative Training Networks, ITN) v Akcích Marie Skłodowska-Curie (MSCA)

21.srpen2014

Evropská komise zveřejnila závěry z diskusního workshopu k prioritám v oblasti zemědělského, lesnického, potravinářského výzkumu a bioekonomiky, který se uskutečnil v Bruselu z iniciativy DG AGRI.

28.červenec2014

Program spolupráce ve výzkumu (Co-operative Research Programme, CRP) OECD nabízí stipendia pro vědecké pracovníky a granty na pořádání mezinárodních konferencí v roce 2015.

25.červenec2014

Evropská komise zveřejnila na stránkách Participant Portal aktualizované verze pracovních programů Horizon 2020 pro rok 2015, ve kterých upřesňuje témata a termíny výzev na rok 2015.

10.červenec2014

Dne 9.7.2014 byla vyhlášena první výzva společného evropského podniku pro Bio-based industries (Joint Undertaking Bio-based Industries). Pracovní program obsahuje 16 témat na výzkumné i inovační projekty, které budou financovány jak ze zdrojů H2020 (50 mil. euro) tak ze zdrojů od průmyslových partnerů (150 mil. euro).

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

webdesign Studio R3D, s.r.o.