Přehled seminářů:


Aktuality


25.červen2014

Technologické centrum AVČR vydalo předběžnou verzi terminologického slovníku programu Horizon 2020, který by měl usnadnit předkladatelům a řešitelům projektů H2020 porozumět používaným termínům.

17.červen2014

Dne 17.6.2014 byla vyhlášena výzva k předkládání návrhů projektů - ERC Advanced Grant. Výzva má rozpočet 450 mil. Eur a její uzávěrka bude 21.10.2014.

9.červen2014

Jednou z administrativních novinek v programu Horizon 2020 je online podpis grantových dohod. Evropská komise proto zveřejnila stručný popis kroků, které je třeba v této oblasti vykonat.

4.červen2014

EUROGIA 2020, klastr pro nízkouhlíkové energetické technologie v rámci programu EUREKA, vyhlásil 3. června 2014 novou výzvu (Call 03) k předkládání projektů na výzkum transnacionální nízkouhlíkové energie.

4.červen2014

Technologické centrum AVČR pořádá dne 30. června 2014 ve svých konferenčních prostorách Ve Struhách 27, Praha 6 workshop pro žadatele o individuální granty Marie Sklodowska - Curie na téma "Jak napsat kompetitivní návrh projektu".

20.květen2014

Česká styčná kancelář CZELO společně se stálým zastoupením ČR při EU pořádá dne 10.června 2014 v Bruselu konferenci na téma výzkumu vodních zdrojů v zemědělství a udržitelnosti vodních zdrojů v Evropě.

24.březen2014

V rámci aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY ( v souladu s Dohodou mezi vládami ČR a Rakouska o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu a Programem AKTION – ČR-Rakousko spolupráce ve vědě a vzdělávání na léta 2010-2015) MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2015-2016.

17.březen2014

Od 12. března je otevřena nová výzva k předkládání návrhů pro získání individuálních stipendií v rámci akcí Marie Sklodowska -Curie. Rozpočet pro tuto výzvu je 240,5 milionu eur a deadline ukončení výzvy je 11. září.

29.leden2014

WHRI Academy je projekt spolufinancovaný EK v rámci akcí Marie Curie 7. RP. Konsorcium zahrnuje univerzity jako William Harvey Research Institute, UK, University of Melbourne, University of Copenhagen, Ludwig-Maximilians-Universität München a celou řadu dalších (a je otevřená dalším partnerských institucím, které by měly zájem o spolupráci). Nabízí volné pozice na 1-3 roky pro výzkumné pracovníky, kteří již získali titul Ph.D. nebo mají alespoň 4 roky praxe ve výzkumu.

11.prosinec2013

Evropská komise dnes vyhlásila první výzvy k předkládání návrhů projektů, které mohou získat finanční prostředky z programu EU pro výzkum a inovace HORIZON 2020. Během prvních dvou let jeho fungování (2014 – 2015) bude k dispozici přes 15 miliard eur.

6.prosinec2013

Dne 3. prosince 2013 schválila Rada EU rámcový program pro výzkum a inovace Horizon 2020, jehož rozpočet činí 77 mld. €.

2.prosinec2013

Dne 29. listopadu 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Norskou vědeckou radou vyhlásilo Výzvu k předkládání návrhů projektů 2013 v podporované oblasti Bilaterální spolupráce ve výzkumu v rámci Česko-norského výzkumného programu (dříve CZ09 Fond na podporu výzkumu) v Norském finančním mechanismu 2009-2014 (FM 2).

26.listopad2013

Dne 22. 11. 2013 Evropská komise zveřejnila výzvu pro nezávislé experty a budoucí hodnotitele projektů rámcového programu H2020.

22.listopad2013

Evropská komise zveřejnila na svých stránkách návrhy některých pracovních programů ještě před ukončením schvalovacího procesu.

29.říjen2013

Největší vědecký festival v ČR – Týden vědy a techniky Akademie věd ČR – se letos uskuteční ve dnech 1.–15. listopadu 2013 a jeho moto zní: fascinace světem. Program zahrnuje více než 500 akcí. Festivalová nabídka bude soustředěna především do Prahy, Brna, Ostravy a Českých Budějovic, zajímavé akce se uskuteční také v každém krajském městě a na mnoha dalších místech.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

webdesign Studio R3D, s.r.o.