Přehled seminářů:


Aktuality


14.červen2016

Dne 9. června se Českých Budějovicích konal informační den pořádaný Ministerstvem životního prostředí k vyhlášené výzvě programu LIFE. Program LIFE je finanční nástroj Evropské unie, který poskytuje podporu projektům v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu v celé EU.

10.květen2016

Přehled aktuálně otevřených a plánovaných výzev k podávání návrhů projektů do programu Horizon 2020 zpracovalo TC AV ČR.

4.květen2016

Vláda České republiky schválila program INTER-EXCELLENCE MŠMT jako nástroj podpory strategického zaměření mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích. Program je orientován na podporu iniciace a dalšího rozvoje mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a integraci ČR do evropských a světových infrastruktur.

20.duben2016

Dne 19. dubna 2016 byla otevřena nová výzva Společného evropského podniku Bio-based industries (JU BBI) pro rok 2016.

18.duben2016

Dne 12.4.2016 Evropská komise otevřela novou výzvu Marie Sklodowska - Curie Actions, Individual Fellowships. Výzva H2020-MSCA-IF-2016 má rozpočet 218.500.000 eur a uzávěrka k předkládání návrhů projektů je 14.9.2016.

21.březen2016

Bioekonomická iniciativa Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pořádá ve dnech 23.-28.května 2016 "Kurz bioekonomiky". Multidisciplinární kurz pokrývá široké spektrum témat z vědy, ekonomiky, obchodu, práva a komunikace.

17.březen2016

Ve dnech 9. – 10. června 2016 se v holandském Eindhovenu bude konat konference „Týden inovativních regionů v Evropě 2016“ (Week of Innovative Regions in Europe, WIRE).

11.březen2016

Technologické centrum AV ČR vydalo aktualizovanou brožuru H2020 - Akce Marie Skłodowska-Curie. Brožura umožňuje rychlou orientaci v pěti typech akcí Marie Skłodowska-Curie, představuje základní principy jejich financování, uvádí obecné informace o pracovněprávních aspektech spojených s jejich realizací a také stručně shrnuje otázky duševního vlastnictví.

10.únor2016

Program HORIZON 2020 přinesl ve srovnání s předchozími rámcovými programy řadu novinek v oblasti duševního vlastnictví.tj. v oblasti nakládání se vstupy, s nimiž partneři zahajují projekt H2020 a na nichž je celý projekt postaven (stávající znalosti), stejně tak i v oblasti výstupů, tj. výsledků vytvořených projektovými partnery ať už společně, či samostatně (výsledky).

3.únor2016

Společný evropský podnik Bio-based Industries (BBI JU) plánuje vyhlásit další výzvy na podávání projektů. Výzvy by měly být vyhlášeny na přelomu dubna a května 2016.

14.leden2016

Od 8. ledna 2016 je možné podávat žádosti do programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika. Prioritou programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika je posílení udržitelného inovativního ekonomického rozvoje programového území.

15.prosinec2015

Dne 28.ledna 2016 pořádá Czech Chapter Marie Curie Alumni Association (MSAA) workshop zaměřený na přípravu kvalitního projektového návrhu v programu Marie Sklodowska Curie. Úspěšní žadatelé o individuální grant Marie Curie i hodnotitelé projektů předají účastníkům workshopu informace, doporučení a rady, které pomohou zkvalitnit projektové návrhy a tím zvýšit úspěšnost českých žadatelů.

25.listopad2015

Německé Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a výzkum spustilo dne 20. 11. 2015 program, jehož cílem je prohloubení spolupráce a vytváření nových vazeb mezi významnými německými výzkumnými institucemi a jejich partnery v EU13.

21.říjen2015

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypracovalo Cestovní mapu ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022. Vláda ČR, které byla Cestovní mapa předložena pro informaci, vzala tento materiál na vědomí na svém zasedání dne 30. září 2015. V Cestovní mapě figurují i infrastruktury CzechPolar2 (Jihočeská univerzita v ČB), SoWa (Biologické centrum) a CzeCOS (Centrum výzkumu globální změny).

15.říjen2015

Evropská komise schválila pracovní program na období 2016 - 2017 a 14.10. 2015 na Účastnickém portálu publikovala výzvy z tohoto pracovního programu.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

webdesign Studio R3D, s.r.o.