Přehled seminářů:


Aktuality


18.září2015

Regionální kontaktní organizace- ERA (Liberec a jižní Čechy) připravuje pro začínající vědecko-výzkumné pracovníky dvoudenní sympozium zaměřené na problematiku karierního růstu ve vědě a výzkumu.

14.září2015

Evropská komise zveřejnila předběžné verze většiny pracovních programů H2020 na období 2016-2017.

25.srpen2015

Společný evropský podnik bio-based industries (JU BBI) vyhlásil dne 25. srpna druhou část výzvy 2015.Výzva s celkovým rozpočtem 106 mil. má uzávěrku 3.12.2015.

24.srpen2015

Marie Curie Alumni Association (MCAA) je mezinárodní organizací se sídlem v Bruselu, která sdružuje absolventy a stávající účastníky stáží Marie Curie Actions. Dne 29. září 2015 se bude v prostorách Centra výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. v Brně konat „Start-up-meeting“ Czech Chapter MCAA.

3.srpen2015

Dne 29. 7. 2015 byla vyhlášena nová výzva pro podávání žádostí o ERC Starting granty 2016. Tato výzva je určena pro vědce, kteří získali titul PhD před 2-7 lety. Uzávěrka výzvy, jejíž rozpočet je 485 mil. eur, bude 17.11.2015.

14.červenec2015

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem pro vědu, technologie a vesmír Státu Izrael vyhlásily Výzvu k podávání návrhů česko-izraelských projektů v oblasti základního nebo průmyslového výzkumu s dobou řešení 2016 – 2018.

3.červenec2015

Hledáte hostitelskou instituci pro postdoktorský pobyt v rámci individuálního grantu Marie Sklodowska Curie (IF - 2015 )? Sledujte průběžně aktualizovanou nabídku zahraničních institucí.

26.červen2015

V programu HORIZON 2020 je velká pozornost věnována etice. Etické otázky se v různé míře dotýkají všech oblastí výzkumu a Evropská komise jí věnuje velkou pozornost.

23.červen2015

V současné době (s výjimkou Proof of Concept) skončily výzvy pro podávání žádostí v rámci pracovního programu ERC na rok 2015. Aktuálně se připravuje pracovní program na rok 2016.

22.červen2015

Také letos podpoří Nadační fond Neuron české vědce při realizaci výzkumné expedice. Do soutěže Expedice Neuron se mohou přihlásit jednotlivci i týmy s návrhem výzkumné expedice a získat čtvrt milionu korun na uskutečnění akce.

5.červen2015

Konsorcium technologické iniciativy Bio-based Industries (JU BBI) vyhlásilo výzvu na podávání PPP projektů s uzávěrkou 15. září 2015.

14.květen2015

Nová brožura Marie Sklodowska Curie, kterou vydalo Technologické centrum, umožňuje zájemcům rychlou orientaci v pěti typech akcí Marie Sklodowska Curie. Brožura představuje základní principy jejich financování, uvádí obecné informace o pracovněprávních aspektech spojených s jejich realizací a také stručně shrnuje otázky duševního vlastnictví.

14.květen2015

Evropská komise dne 13.5.2015 schválila operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Do programu zainvestuje celkem 2,78 mld. EUR. Sledujte harmonogram výzev!

12.květen2015

Osmý ročník sympozia Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu 2015 proběhne ve dnech 28. – 29. května 2015 v prostorách státního zámku Sychrov (28. 5. 2015) a Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci (29. 5. 2015).V letošním roce si sympozium klade za cíl reagovat na směry rozvoje lidských zdrojů vytyčené programem Horizon 2020.

4.květen2015

Generální ředitelství EK pro výzkum a inovace uveřejnilo zprávy expertních skupin programu Horizon 2020 k několika klíčovým tématům oblasti životního prostředí. Zprávy shrnují mj. hlavní priority a cíle jednotlivých oblastí.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

webdesign Studio R3D, s.r.o.