Přehled seminářů:


Aktuality


14.červenec2015

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem pro vědu, technologie a vesmír Státu Izrael vyhlásily Výzvu k podávání návrhů česko-izraelských projektů v oblasti základního nebo průmyslového výzkumu s dobou řešení 2016 – 2018.

3.červenec2015

Hledáte hostitelskou instituci pro postdoktorský pobyt v rámci individuálního grantu Marie Sklodowska Curie (IF - 2015 )? Sledujte průběžně aktualizovanou nabídku zahraničních institucí.

26.červen2015

V programu HORIZON 2020 je velká pozornost věnována etice. Etické otázky se v různé míře dotýkají všech oblastí výzkumu a Evropská komise jí věnuje velkou pozornost.

23.červen2015

V současné době (s výjimkou Proof of Concept) skončily výzvy pro podávání žádostí v rámci pracovního programu ERC na rok 2015. Aktuálně se připravuje pracovní program na rok 2016.

22.červen2015

Také letos podpoří Nadační fond Neuron české vědce při realizaci výzkumné expedice. Do soutěže Expedice Neuron se mohou přihlásit jednotlivci i týmy s návrhem výzkumné expedice a získat čtvrt milionu korun na uskutečnění akce.

5.červen2015

Konsorcium technologické iniciativy Bio-based Industries (JU BBI) vyhlásilo výzvu na podávání PPP projektů s uzávěrkou 15. září 2015.

14.květen2015

Nová brožura Marie Sklodowska Curie, kterou vydalo Technologické centrum, umožňuje zájemcům rychlou orientaci v pěti typech akcí Marie Sklodowska Curie. Brožura představuje základní principy jejich financování, uvádí obecné informace o pracovněprávních aspektech spojených s jejich realizací a také stručně shrnuje otázky duševního vlastnictví.

14.květen2015

Evropská komise dne 13.5.2015 schválila operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Do programu zainvestuje celkem 2,78 mld. EUR. Sledujte harmonogram výzev!

12.květen2015

Osmý ročník sympozia Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu 2015 proběhne ve dnech 28. – 29. května 2015 v prostorách státního zámku Sychrov (28. 5. 2015) a Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci (29. 5. 2015).V letošním roce si sympozium klade za cíl reagovat na směry rozvoje lidských zdrojů vytyčené programem Horizon 2020.

4.květen2015

Generální ředitelství EK pro výzkum a inovace uveřejnilo zprávy expertních skupin programu Horizon 2020 k několika klíčovým tématům oblasti životního prostředí. Zprávy shrnují mj. hlavní priority a cíle jednotlivých oblastí.

20.duben2015

Velvyslanectví Japonska v Praze oznámilo nabídku Postgraduálních astipendií v délce 18-24 měsíců a Stipendií k absolvování vysokoškolského studia v Japonsku s nástupem v roce 2016.

3.duben2015

Dne 17. dubna 2015 od 12:00 hod. se v prostorách Centra výzkumu globální změny AVČR, v.v.i., Bělidla 4a v Brně bude konat setkání se zástupci Marie Curie Alumni Association (MCAA).

31.březen2015

Ve dnech 14.-15.dubna 2015 pořádá Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích konferenci Technologický transfer v příhraničí. Konference bude zajímavou příležitostí pro navázání kontaktů a porovnání transferu technologií z výzkumu do praxe v ČR se zkušenostmi z Německa a Rakouska.

30.březen2015

Hledáte hostitelskou instituci ve Španělsku na postdoktorský pobyt v rámci programu Marie Sklodowska-Curie Actions - IF (individuální stáže)?

19.březen2015

Evropská komise připravila katalog projektů, které byly vybrány k financování v prvních výzvách oblasti "Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů, suroviny". Katalog zahrnuje 67 projektů s příspěvkem EU činícím 335 mil. eur.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

webdesign Studio R3D, s.r.o.