Přehled seminářů:


Aktuality


20.duben2015

Velvyslanectví Japonska v Praze oznámilo nabídku Postgraduálních astipendií v délce 18-24 měsíců a Stipendií k absolvování vysokoškolského studia v Japonsku s nástupem v roce 2016.

3.duben2015

Dne 17. dubna 2015 od 12:00 hod. se v prostorách Centra výzkumu globální změny AVČR, v.v.i., Bělidla 4a v Brně bude konat setkání se zástupci Marie Curie Alumni Association (MCAA).

31.březen2015

Ve dnech 14.-15.dubna 2015 pořádá Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích konferenci Technologický transfer v příhraničí. Konference bude zajímavou příležitostí pro navázání kontaktů a porovnání transferu technologií z výzkumu do praxe v ČR se zkušenostmi z Německa a Rakouska.

30.březen2015

Hledáte hostitelskou instituci ve Španělsku na postdoktorský pobyt v rámci programu Marie Sklodowska-Curie Actions - IF (individuální stáže)?

19.březen2015

Evropská komise připravila katalog projektů, které byly vybrány k financování v prvních výzvách oblasti "Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů, suroviny". Katalog zahrnuje 67 projektů s příspěvkem EU činícím 335 mil. eur.

13.březen2015

Dne 12.3.2015 Evropská komise otevřela novou výzvu Marie Sklodowska - Curie Actions. Výzva H2020-MSCA-IF-2015 má rozpočet 215.000.000 eur a uzávěrka k předkládání návrhů projektů je 10.9.2015.

17.únor2015

Propojování vědy a průmyslu za účelem využití výsledků výzkumu a zavádění inovací v praxi, to je hlavní téma mezinárodní konference „Výzkum a aplikace“, kterou připravuje Biologické centrum Akademie věd ČR v Českých Budějovicích na 17. - 19. března 2015.

4.únor2015

Hledáte hostitelskou instituci v Německu na postdoktorský pobyt v rámci individuálních grantů Marie Sklodowska Curie (IF 2015)?

28.leden2015

Zde si můžete stáhnout aktualizovaný přehled výzev a uzávěrek v programu HORIZON 2020 v roce 2015 (zdroj: Technologické centrum AV ČR).

19.leden2015

Technologické centrum AV ČR pořádá ve spolupráci s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou seminář Bio-based Economy – Opportunities for Cooperation. Seminář se bude konat 29.ledna 2015 v prostorách Technologického centra.

12.leden2015

Evropská komise zveřejnila v rámci přípravy pracovního programu společenské výzvy 5 (Změna klimatu, životní prostředí a využívání zdrojů) 2016 - 2017 výzvu k zasílání námětů na zaměření širokých pilotních a demonstračních projektů, které hodlá v daném období podpořit.

7.leden2015

Dne 6.1.2015 vyhlásila Evropská komise novou výzvu Marie Sklodowska Curie Actions - RISE. Granty podporují mezinárodní a mezisektorové výměnné pobyty pracovníků (od začínajících až po zkušené výzkumníky, případně řídících, administrativních a technických pracovníků) v rámci společného výzkumného projektu.

18.prosinec2014

V průběhu měsíce prosince 2014 byl otevřen balík výzev v programu HORIZON 2020 (výzvy byly publikovány v pracovních programech na období 2014 - 2015). Aktuálně otevřené výzvy jsou k dispozici na stránkách Participant Portal.

11.prosinec2014

V lednu 2015 se v Amsterdamu uskuteční ARTEMIS Brokerage Event 2015, který může českým zájemcům o řešení projektů pomoci zapojit se do přípravy projektů pro budoucí výzvy společného podniku ECSEL a do formování konsorcií na mezinárodní úrovni.

5.prosinec2014

Technologické centrum AVČR vydalo v edici Vademecum H2020 brožuru Pravidla financování projektů H2020. Brožura se zabývá obecně aplikovatelnými finančními pravidly v základních typech projektů H2020 - ve výzkumných a inovačních akcích (RIA), inovačních akcích (IA) a koordinačních a podpůrných akcích (CSA).

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

webdesign Studio R3D, s.r.o.