Přehled seminářů:


Aktuality


25.únor2013

Dne 19.2.2013 byla vyhlášena 7. výzva pro předkládání projektů do programu LIFE+ pro oblasti "Příroda a biologická rozmanitost", "Politika a správa v oblasti životního prostředí" a "Informace a komunikace".

4.únor2013

Evropská komise vyhlašuje výzvu pro experty - budoucí členy Evropského panelu pro bioekonomiku. Výzva je otevřena do 24. 2. 2013.

25.leden2013

EK hledá experty do poradních skupin programu Horizon 2020. Výzva bude otevřena po celé období trvání H2020, přihlášky expertů, kteří se přihlásí do 6. března 2013 budou brány v potaz při ustavení prvních poradních skupin H2020.

2.leden2013

JRC vyhlásilo výběrová řízení na technické pozice ve svých výzkumných laboratořích. Instituty JRC se nachází v Belgii, Itálii, Holandsku, Španělsku a Německu.

13.prosinec2012

Program podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací je zaměřen na podporu vysoce perspektivních a kvalitních projektů hraničního výzkumu, které uspěly v obou kolech hodnocení mezinárodních hodnotících panelů některé z výzev Evropské rady pro výzkum (7. Rámcový program, aktivita “IDEAS“), ale z důvodů nedostatků finančních prostředků nebyly dosud podpořeny a zahájeny, a uchazeč se rozhodne je zrealizovat ve výzkumné organizaci na území ČR.Druhá veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na realizaci programových projektů programu ERC CZ byla vyhlášena dne 12. prosince 2012.

5.prosinec2012

Dne 10. 1. 2013 proběhne v Lucemburku informační den na téma: PCP projekty na téma ochrany digitálních zdrojů veřejných institucí.

5.prosinec2012

Ve dnech 15. - 16. ledna 2013 proběhne v Londýně partnerské setkání společné technologické inicativy pro vestavěné systémy ARTEMIS.

5.prosinec2012

Ve dnech 23. - 24. ledna 2013 proběhne v Paříži partnerské setkání společné technologické inicativy pro mikro/nanoelekroniku ENIAC.

28.listopad2012

ERC má (kromě podpory individuální excelence) významný a původně neočekávaný dopad na univerzity a výzkumné organizace - začíná v Evropě fungovat jako měřítko kvality jednotlivých institucí i kvality výzkumu v jednotlivých zemích.

8.listopad2012

Dne 7.11.2012 byla otevřena výzva pro podávání žádostí o ERC Consolidator Grants. ERC Consolidator Grants se zaměřují na podporu nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců ve fázi konsolidace vlastních nezávislých výzkumných týmů nebo programů. Po formální stránce mohou být žadateli výzkumní pracovníci jakéhokoli věku či národnosti, kteří získali Ph.D. v rozmezí více než 7 až 12 let před zveřejněním výzvy na podávání projektů. Výše finanční podpory může činit až 2 mil. € na dobu pěti let.

6.listopad2012

Projekt ECOPOL vyzývá veřejné agentury k předložení Expression of Interest a získání až 40.000 eur k rozvoji nového ekoinovativního nástroje v dané zemi či regionu.
Uzávěrka výzvy je 16. listopadu 2012.

30.říjen2012

V rámci 11. mezinárodní konference RobTep 2012 (Industrial, service and humanoid robotics) - (14-16. listopadu 2012, Štrbské pleso, hotel Panorama) se uskuteční 14.-15.11. mezinárodní infoden pro výzvu (ICT call10).

25.září2012

Ve dnech 8. - 11. října 2012 se v Bruselu uskuteční Open Days 2012 - 10. Evropský týden regionů a měst. Jedná se o každoroční akci zaměřenou na rozvoj regionů a měst.

13.září2012

Dne 12.října 2012 vyhlásilo MŠMT společně s agenturou pro podporu podnikání CzechInvest IV. veřejnou soutěž v programu GESHER/MOST. Program GESHER/MOST je programem mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael.
Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 13. 11. 2012, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 12. 9. 2013.

10.září2012

Expertní skupina "Global Europe 2030-2050" vypracovala foresightovou zprávu Global Europe 2050, která představuje a kvantifikuje tři možné scénaře vývoje Evropy.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

webdesign Studio R3D, s.r.o.