Přehled seminářů:


10. vlna žádostí o poskytnutí institucionální podpory vyhlášena

« zpět

Program Institucionální podpora podporující účasti v projektech mezinárodní spolupráce je určen na dofinancování úspěšných mezinárodních projektů, na jejichž řešení se podílejí čeští řešitelé. Podmínkou přijetí projektů k financování je, aby řešený projekt byl zahájen nejdříve k 1.1.2010 a v době podání žádosti o dofinancování byl ještě řešen.

Žádosti o poskytnutí podpory se podávají elektronicky prostřednictvím aplikace eProjekt a vytištěné v listinné podobě a to do 4. května 2012 (14:00 hod). Více informací naleznete ZDE.

Podporované programy:

7A - Evropský metrologický výzkumný program (EMRP)
7B - Program Společenství pro zachování, popis, sběr a využití genetických zdrojů v zemědělství (AGRI GEN RES)
7C - Výzkumný program Výzkumného fondu pro uhlí a ocel (RFCF)
7E - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (7RP)

7F – Finanční mechanismy EHP/Norsko (probíhá příprava 2.etapy, která bude financována pravděpodobně až do roku 2013)

7G – Sedmý rámcový program Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) v oblasti jaderného výzkumu a vzdělávání (EUROATOM)

7H – Společné technologické iniciativy (krom ARTEMIS a ENIAC - bude vyhlášena samostatná výzva)

Hraniční programy eContentplus, eParticipation, Intelligent Energy Europe - The Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP), projekty CSA (Koordinanční a podpůrné akce), specifické programy 7RP Myšlenky (Ideas) a Lidé (People) nebyly uznány za způsobilé k dofinancování.
webdesign Studio R3D, s.r.o.