Přehled seminářů:


14. evropské fórum pro ekoinovace

« zpět

Ve dnech 23.-24.5.2013 se poprvé uskuteční v Praze  evropské fórum pro ekoinovace a bude zaměřeno na čistotu ovzduší ve městech, zejména na problematiku čisté mobility a inovací v oblasti úspor energií s přímým dopadem na kvalitu ovzduší.

Fórum je určeno představitelům soukromého sektoru, výzkumných institucí, neziskových organizací, státní správy a samosprávy, které profesně zajímá uplatnění ekoinovací. Konference bude probíhat v angličtině bez tlumočení. Vstup je bezplatný na základě registrace na webové stránce  http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation2013/1st_forum/

Program konference  zde
webdesign Studio R3D, s.r.o.