Přehled seminářů:


7. národní výzva podprogramu INTER - EUREKA vyhlášena

« zpět

MŠMT vyhlásilo 7. národní výzvu podprogramu INTER - EUREKA (LTE). Tento podprogram  je určen na podporu mezinárodní spolupráce malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity výzkumu a vývoje, a jejich spolupráci s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry.  Účast v projektech je podmíněna splněním pravidel podprogramu INTER-EUREKA (LTE). 

Dokumenty pro uchazeče jsou dostupné na stránkách  http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-7-narodni-vyzvy-podprogramu-inter-eureka-lte120

Uzávěrka soutěžní lhůty je 15. října 2019.

Zdroj: MŠM
webdesign Studio R3D, s.r.o.