Přehled seminářů:


Akční plán rozvoje lidských zdrojů a genderové rovnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích pro období 2018 - 2020

« zpět

Vláda ČR dne 3. ledna 2018 schválila „Akční plán rozvoje lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace a genderové rovnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích v ČR na léta 2018 až 2020“, který k projednání předložilo MŠMT.

Akční plán pro oblast VaVaI zahrnuje široké spektrum témat včetně rozvoje lidských zdrojů, popularizace a medializace vědy, genderové rovnosti, problematiky doktorského studia i mezisektorové a mezinárodní mobility vědeckých pracovníků.

Více informací a "Akční plán" ke stažení je k dispozici na: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/akcni-plan-rozvoje-lidskych-zdroju-pro-vyzkum-vyvoj-a-2

Zdroj: MŠMT
webdesign Studio R3D, s.r.o.