Přehled seminářů:


Aktualizovaná strategie bioekonomiky

« zpět

Evropská komise představila aktualizovaný akční plán rozvoje udržitelné a oběhové bioekonomiky, který má posílit vztah mezi společností, životním prostředím a ekonomikou Evropy. Na vytvoření udržitelné oběhové bioekonomiky se musí podílet společně veřejný i soukromý sektor.

EK za tím účelem zavede v roce 2019 čtrnáct konkrétních opatření zaměřených na tři hlavní cíle:

  • rozšířit a posílit odvětví založená na biotechnologiích
  • rychle rozšířit bioekonomiku po celé Evropě
  • chránit ekosystém a porozumět ekologickým omezením bioekonomiky

Akční plán je součástí aktualizované strategie bioekonomiky pro udržitelnou Evropu „Research and Innovation A sustainable bioeconomy for Europe: strengthening the connection between economy, society and the environment“, kterou EK oficiálně představí na konferenci „Sustainable and circular Bioeconomy, the European way“.
Strategie se zaměřuje na urychlení zavádění udržitelné evropské bioekonomiky tak, aby co nejvíce přispěla k Agendě 2030 a cílům udržitelného rozvoje (SDGs).

Více informací a celý plán  najdete na: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6067_cs.htm

Aktualizovaná strategie je dostupná zde

Zdroj: h2020.cz


 

 
webdesign Studio R3D, s.r.o.