Přehled seminářů:


Aktualizované pracovní programy H2020 pro rok 2015

« zpět

Evropská komise zveřejnila na stránkách Participant Portal aktualizované verze pracovních programů Horizon 2020 pro rok 2015, ve kterých upřesňuje témata a termíny výzev na rok 2015.

Pracovní programy pro jednotlivé oblasti H2020 najdete na:  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2014-15-main-wp
webdesign Studio R3D, s.r.o.