Přehled seminářů:


AV ČR vydala stanovisko k evropskému rámcovému programu Horizon Europe

« zpět

Akademie věd ČR vydala ve čtvrtek 14. března prohlášení, v němž uvítala návrh 9. rámcového programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon Europe. Ocenila koncepty směřující k podpoře evropských výzkumných projektů, stejně jako zjednodušování administrativní zátěže či vizi otevřené vědy, inkluzivity a genderové rovnováhy. Apelovala na výraznější navýšení celkového rozpočtu a varovala před snižováním podílu finančních prostředků na výzkumné infrastruktury.

Článek je ke stažení na http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/AV-CR-vydala-stanovisko-k-evropskemu-ramcovemu-programu-Horizon-Europe/

Dokument je k dispozici zde

Zdroj: AV ČR
webdesign Studio R3D, s.r.o.