Přehled seminářů:


Bioekonomika pro udržitelný rozvoj

« zpět

Národní klastrová asociace organizuje workshop Bioekonomika pro udržitelný rozvoj, který je určen pro odborníky z výzkumu a praxe a pro zástupce vládních institucí zainteresované v tématu bioekonomiky a možnostech jejího strategického rozvoje v České republice. Workshop se bude konat 27. 2. 2019 od 13:00 do 16:00 hod. v prostorách Technologického centra, Ve Struhách 27 v Praze.

Hostem workshopu je prof. Dr. Ralf Kindervater, výkonný ředitel státní agentury BIOPRO Baden-Württemberg GmbH, který seznámí účastníky workshopu s milníky rozvoje bioekonomiky v Bádensku-Württembersku (BW), jako jsou společná tvorba státní strategie pro bioekonomiku, fungování finančního programu pro podporu inovací v bioekonomice a vybudování funkční infrastruktury pro implementaci bioekonomické strategie spolkové země Bádenska-Württemberska. BIOPRO je rovněž vedoucím partnerem projektu DanuBioValNet.

Národní klastrová asociace organizuje tento workshop v rámci projektu DanuBioValNet, jehož cílem je systematický rozvoj bioekonomiky a iniciace spolupráce mezi resorty v každé ze zúčastněných zemích v souladu s aktualizovanou Bioekonomickou strategií Evropské komise 2018-2030. V ČR se tato meziresortní spolupráce dotýká především MŽP, MZe, MPO a MMR, což jsou resorty pokrývající záběr bioekonomiky od řešení klimatických změn, přes dostatečnou produkci obnovitelných biologických zdrojů až po jejich zpracování s cílem postupné náhrady fosilních zdrojů, a související tvorbu pracovních míst. Cílem je  vybudovat meziresortní platformu odborníků pro bioekonomiku v ČR a iniciovat lepší využití biologických obnovitelných zdrojů v ČR jako předpokladu pro budoucí fungování „post-ropné“ společnosti.

Jednacím jazykem workshopu je angličtina. Program včetně odkazu na  registraci je uveden zde

Zdroj: www.h2020.cz

 

 
webdesign Studio R3D, s.r.o.