Přehled seminářů:


Česko-bavorská spolupráce na období 2018 - 2020 - příprava výzkumných projektů

« zpět

MŠMT ČR ve spolupráci s Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou připravují výzvu k podávání návrhů společných česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2018-2020.

Výzva bude vyhlášena na základě společného česko-bavorského prohlášení o záměru k vědecké spolupráci z července 2014. Společným cílem obou zemí je podpořit přeshraniční spolupráce, přispět k vědeckému pokroku formou financování společných projektů a poskytnout příležitost mladým výzkumným pracovníkům. Výzva bude otevřena pro všechny vědecké oblasti základního a aplikovaného výzkumu, především pak pro projekty z oblasti lékařských věd a péče o zdraví a z oblasti věd o materiálech.

Zájemci si musí sami vyhledat zahraničního partnera a následně podat návrh společného výzkumného projektu paralelně v ČR a Bavorsku. Vyhlášení výzvy se očekává na přelomu června a července, lhůta pro podání projektů bude dva měsíce.

Bližší informace průběžně sledujte na stránkách MŠMT v sekci "Výzkum a vývoj", dotazy můžete zasílat Mgr. Terezii Valové, tel.: 234 812 915, email: Terezie.Valova@msmt.cz          

Zdroj: www.msmt.cz

 
webdesign Studio R3D, s.r.o.