Přehled seminářů:


Česko-norský výzkumný program - vyhlášení výzvy

« zpět

Dne 29. listopadu 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Norskou vědeckou radou vyhlásilo Výzvu k předkládání návrhů projektů 2013 v podporované oblasti Bilaterální spolupráce ve výzkumu v rámci Česko-norského výzkumného programu (dříve CZ09 Fond na podporu výzkumu) v Norském finančním mechanismu 2009-2014 (FM 2).


Program má za cíl zvýšit vědeckovýzkumnou spolupráci mezi českými a norskými subjekty – výzkumnými organizacemi a malými a středními podniky - v základním a aplikovaném výzkumu a v experimentálním vývoji.

Podporovaná témata jsou sociální a humanitní vědy, zdraví a životní prostředí.

Celková částka, která je v Česko-norském výzkumném programu k dispozici na podporu bilaterálních výzkumných projektů, dosahuje  € 13 088 235 (336 236 000 Kč). Tato částka bude doplněna z prostředků poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ve výši € 3 272 051 (84 059 000 Kč). Poměr je 80 % Program : 20 % MŠMT.

Výzva k předkládání návrhů projektů 2013 je otevřena od 14:00 29/11/2013 do 14:00 03/02/2014 středoevropského času (Praha, Česká republika).

Znění výzvy, žádost a další dokumenty najdete na: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-navrhu-projektu-2013
webdesign Studio R3D, s.r.o.