Přehled seminářů:


Cestovní mapa ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022

« zpět

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypracovalo Cestovní mapu ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022. Vláda ČR, které byla Cestovní mapa předložena pro informaci, vzala tento materiál na vědomí na svém zasedání dne 30. září 2015. V Cestovní mapě figurují i infrastruktury CzechPolar2 (Jihočeská univerzita v ČB), SoWa (Biologické centrum) a  CzeCOS (Centrum výzkumu globální změny).

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích je jednou z hostitelských institucí výzkumné infrastruktury CzechPolar2. CzechPolar2 zahrnuje  Českou antarktickou výzkumnou infrastrukturu (CARI) a Českou arktickou výzkumnou stanici (CARS).  Přináší české i zahraniční výzkumné komunitě unikátní možnost provádět multidisciplinární výzkum v obou polárních oblastech, které v současnosti procházejí dosud nevídanými změnami přírodního prostředí.

Hostitelskou institucí Národní infrastruktury pro komplexní monitorování půdních a vodních ekosystémů v kontextu trvale udržitelného využívání krajiny (SoWa) je českobudějovické Biologické centrum AV ČR, v.v.i. Výzkumná infrastruktura SoWa bude zaměřena na výzkum interakcí biotických a abiotických procesů zodpovědných za koloběh živin (s důrazem na dusík a fosfor a jejich biochemické a biologické transformace) na rozhraní mezi půdou a vodou, a to od mikroúrovně až po měřítko krajiny.

Infrastruktura CzeCOS , jejímž hostitelem je Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. poskytuje širokému spektru uživatelů jedinečné zázemí pro impaktované studie účinků globální změny na vodní a terestrické ekosystémy (bioreaktory, růstové komory, open-top komory, experimentální stanice), pro monitoring (ekosystémové stanice pro měření emisí skleníkových plynů a energetických toků), výzkum dálkových toků emisí skleníkových plynů a látek znečišťujících ovzduší (atmosférické stanice), pro metabolomiku v oblastech životního prostředí (včetně stabilních izotopů), dálkový průzkumu Země a výzkum cyklu uhlíku a dalších biogeochemických cyklů (letecká laboratoř, hyperspektrální senzory).

Cestovní mapa je ke stažení zde

Výzkumná infrastruktura CzeCOS


 
webdesign Studio R3D, s.r.o.