Přehled seminářů:


Diskuse k prioritám 2016-17 v H2020- challenge 2

« zpět

Evropská komise zveřejnila závěry z diskusního workshopu k prioritám v oblasti zemědělského, lesnického, potravinářského výzkumu a bioekonomiky, který se uskutečnil v Bruselu z iniciativy DG AGRI.

Zvanými účastníky workshopu byli zejména zástupci Evropského inovačního partnerství pro oblast udržitelného zemědělství (EIP AGRI).

Bližší informace a zpráva z workshopu jsou k dispozici na:

http://ec.europa.eu/agriculture/research-innovation/events/2014-06-brussels_en.htm
webdesign Studio R3D, s.r.o.