Přehled seminářů:


EK schválila Národní strategii pro inteligentní specializaci České republiky - Národní RIS3 strategii

« zpět

Cílem strategie je efektivní zacílení zdrojů v celkovém objemu až 70 miliard korun do oblastí výzkumu a podnikání a mimo jiné také co nejúčelnější propojení akademického a podnikatelského sektoru, které dlouhodobě příliš nefunguje.

Schválení  strategie, kterou česká vláda schválila na konci června tohoto roku, bylo také předběžnou podmínkou pro čerpání evropských fondů do oblasti výzkumu, vývoje a inovací v minimálně 3 operačních programech.

První výzvy s úzkou vazbou na RIS3 budou vyhlášeny na ještě tento podzim. Pod Národní RIS3 strategii jsou částečně zahrnuty i národní programy Ministerstva průmyslu a obchodu a Technologické agentury ČR.

Dokument je ke stažení na http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce="741706


 
webdesign Studio R3D, s.r.o.