Přehled seminářů:


EK zveřejnila aktualizované pracovní programy programu H2020

« zpět


Evropská komise zveřejnila aktualizované pracovní programy programu Horizon 2020 pro rok 2017 . Pilotní schéma otevřeného přístupu datům (Open Research Data) bylo rozšířeno do všech částí pracovních programů, přičemž je stále možné požádat o výjimku (opt-out).

Další aktualizace jsou popsány  na http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2604_en.htm

Aktualizované pracovní programy jsou dostupné na http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17

Otevření výzev se  předpokládá  4. října 2016.
webdesign Studio R3D, s.r.o.