Přehled seminářů:


EP schválil hodnocení H2020

« zpět

Evropský parlament představil  hodnocení programu Horizon 2020. Hlavními závěry pracovní skupiny ITRE H2020 je to, že program Horizon 2020 musí být především založen na grantech, musí podporovat rovnoměrně jak malé, tak střední i velké projekty.  Rozpočet programu by neměl být nijak omezován a jeho financování by mělo dosahovat 3% unijního HDP na výzkum a vývoj.

Europoslanci také přednesli několik doporučení týkající se příštího 9. rámcového programu, který vstoupí v platnost od roku 2021:

• rozpočet 9. RP by měl být vyšší, tak aby dosahoval 120 mld. Eur
• mělo by být znovuzavedeno dvoukolové hodnocení
civilní výzkum by měl být oddělen od obranného, tak aby se jednalo o dva rozdílné programy s oddělenými rozpočty
• prioritně by měl být financován výzkum týkající se změn klimatu a infrastruktura sběru údajů o klimatu.
• 220 milionů Eur by mělo být vyčleněno na výzkum a vývoj zemědělsko-potravinových systémů a vodního hospodářství ve Středozemí.

Zprávu o hodnocení H2020 a návrhu 9. rámcového programu najdete zde

Zdroj: grant-garant.cz


 
webdesign Studio R3D, s.r.o.