Přehled seminářů:






ERC k příštímu rámcovému programu

« zpět

Vědecká rada Evropské rady pro výzkum (ERC) vydala stanovisko k postavení ERC v příštím unijním rámcovém programu pro výzkum a inovace. V dokumentu se uvádí, že koncept ERC byl v rámci předchozího 7. rámcového programu i v rámci nynějšího rámcového programu Horizon 2020 ověřen a osvědčil se. Základem je evaluační proces, který pomůže prosadit nejlepší nápady, jež posunou hranice vědomostí. Nyní je potřeba zajistit kontinuitu, rychlost a posílení role ERC v 9. rámcovém programu, který bude zahájen v roce 2021.

Konkrétně zástupci ERC požadují:

•Zachování právních ustanovení zaručujících autonomii ERC.
•ERC by měla mít volnost a prostředků k pokračování v inovování a adaptaci své vědecké strategie, a měla by také disponovat  administrativní strukturou k její implementaci.
•Pro posílení role ERC jako katalyzátoru v evropském výzkumu jako celku a dosažení strukturálního dopadu, jaký byl původně předpokládán, by ERC potřebovala širší dosah co do počtu hlavních výzkumných pracovníků hodnotících její financování. To by vyžadovalo roční rozpočet ERC dosahující minimálně 4 miliardy Eur.
•Obecným cílem činnosti ERC je zvýšení úrovně, dynamiky a kreativity celého evropského výzkumu. Soustředí se na posilování role nové generace vědců a zvyšování atraktivity evropských výzkumných institucí prostřednictvím lepší pracovní perspektivy začínajících výzkumných pracovníků, zajištění referenčního bodu pro všechny výzkumné subjekty na úrovni jednotlivých států a na podporu strukturálních reforem, snah a investic.

Od doby svého založení před deseti lety se zrychlily technologické změny a společnost více než dříve závisí na schopnosti vytvářet, sdílet, zpřístupňovat a používat inovace.

ERC uvedla, že investice do výzkumu a inovací by měly po roce 2021 narůstat. I když rozpočet rady pro výzkum bude v roce 2018 dosahovat 2 mld. Eur, v současné době může ERC podpořit jen 5 tisíc grantů a její rozpočet není zdaleka takový, jak se očekávalo v roce 2003.

ERC upozorňuje, že se současným rozpočtem nemůže financovat všechny návrhy projektů označené za excelentní. Asi 30-50% návrhů ohodnocených stupněm A zůstává neúspěšná, i když ERC uplatňuje velmi přízná měřítka kvality a vylučovány jsou i jinak velmi kvalitní návrhy ohodnocené kategorií B. Další činností, jíž si rada nemůže dovolit, je zahajování nových iniciativ souvisejících s novými a vznikajícími obory, u nichž se ukazuje rostoucí význam mezioborovosti. V roce 2018 bude znovu zaveden ERC Synergy Grant, neboť konzultace týkající se Horizonu 2020 ukázaly poptávku zainteresovaných subjektů po projektech spolupráce, výzkumu „zdola nahoru”, hraničního výzkumu a po dosahování cílů zasahujících více oborů.

Stanovisko v plném znění najdete na: https://era.gv.at/object/news/3226

Zdroj: www.grant-garant.cz

 



 


 




webdesign Studio R3D, s.r.o.