Přehled seminářů:


ERC Starting Grant - nová výzva

« zpět

Dne 29. 7. 2015 byla vyhlášena nová výzva pro podávání žádostí o ERC Starting granty 2016. Tato výzva je určena pro vědce, kteří získali titul PhD před 2-7 lety. Uzávěrka výzvy , jejíž rozpočet je 485 mil. eur, bude 17.11.2015.

Informace o výzvě jsou k dispozici na :

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-stg.html
webdesign Studio R3D, s.r.o.