Přehled seminářů:


Euroscience vyhlásilo soutěž pro Ph.D. kandidáty

« zpět

Sdružení EuroScience vyhlásilo výzvu k předkládání nominací na udělení cen pro mladé evropské výzkumníky (European Young Researchers Award, EYRA 2017). Ocenění je udělováno vědcům, kteří dosáhli výjimečných vědeckých výkonů, především jako vedoucí výzkumných projektů.

Cena má inspirovat mladé výzkumníky k zapojení se do vědy a výzkumu. Posuzována bude kvalita výzkumných výsledků, role výzkumníka v definování projektu a inspirace pro ostatní (studenty, členy týmu a výzkumníky) a dosah k širší veřejnosti. Podmínkou je, aby výzkum probíhal ve spolupráci s vědci z více evropských zemí, anebo v jedné zemi, téma ovšem musí mít evropskou přidanou hodnotu. Letos se mohou hlásit Ph.D. kandidáti (v sudých letech pak postdoktorandi). Uzávěrka přihlášek je 16. dubna 2017 ve 12 h.

Další informace jsou dostupné na http://www.euroscience.org/calls/call-open-2017-european-young-researchers-award/

 


 
webdesign Studio R3D, s.r.o.