Přehled seminářů:


Evropská rada pro výzkum vydává příručku k otevřenému přístupu k datům

« zpět

Evropská rada pro výzkum (ERC) publikovala v dubnu příručku k implementaci otevřeného přístupu k vědeckým publikacím a dostupnosti výzkumných dat v projektech, které sama financuje. Publikace má vědcům a výzkumným organizacím pomoci zavádět politiku otevřenosti a dostupnosti dat získaných díky výzkumným projektům. Otevřený přístup má usnadnit využití a sdílení vědeckých informací a napomůže vzdělávání a rozvoji vědy.

Příjemci finančních prostředků od ERC jako součásti programu Horizon 2020 musí zajistit otevřený přístup všem recenzovaným vědeckým publikacím obsahujícím výsledky výzkumu. Tím se rozumí, že přístup k údajům je zdarma a online pro jakéhokoli uživatele. To znamená, že své publikace (monografie, články, příspěvky s konferencí, kapitoly publikací atd.) umístí do online archivu či úložiště, vybere typ přístupu (zelený či zlatý) a výstupy své práce zpřístupní. Mělo by jít o úložiště určené pro daný obor - například Europe PubMed Central pro živé vědy, arXiv pro fyzikální a inženýrské vědy; pro společenské a humanitní vědy zatím ERC žádný konkrétní archiv nedoporučuje, v takových případech by měli vědci využít úložišť svých vlastních výzkumných institucí anebo centralizovaných archivů jako je Zenodo. Pro monografie, kapitoly knih a další texty většího rozsahu je doporučováno úložiště OAPEN LIbrary. Za úložiště nejsou považovány stránky jako Research Gate nebo Academia.edu, vyžadující pro přístup registraci.

Příručka uvádí dva základní způsoby přístupu k publikacím:

Zelený přístup – tzv. samoarchivace - práce či recenzovaný rukopis, odsouhlasené ke zveřejnění, jsou zdarma zpřístupněny autorem či jeho zástupcem, kteří mohou někdy požadovat zpřístupnění výstupu až po určitém období embarga.

Příručka je ke stažení zde

Zdroj: grant-garant.cz
webdesign Studio R3D, s.r.o.