Přehled seminářů:


Finance v projektech VaV

Registrujte se na tuto akci / Registration »
« zpět

Dne: 25.04.2018

Čas konání: 9:00 - 15:30

Místo konání: České Budějovice, zasedací místnost JAIP, Na Zlaté stoce 1619

Popis semináře: Chcete zajistit financování svých vědecko-výzkumných aktivit prostřednictvím projektů financovaných z veřejných zdrojů? Pak se zcela jistě neobejdete bez základní gramotnosti v oblasti projektového financování. Na našem semináři Vám srozumitelně vysvětlíme, co vše obnáší finanční řízení projektů v praxi.

Jméno lektora: Ing. Radka Pittnerová

Profil lektora: Ing. Radka Pittnerová je vedoucí Inovačního a technologického centra VÚTS, a.s., kde působí jako konzultant pro výzkumně – vývojové projekty financované z veřejných zdrojů. Lektorka disponuje praktickými zkušenostmi s přípravou a řízením projektů. Působí jako hodnotitel projektů rámcových programů.


Chcete zajistit financování svých vědecko-výzkumných aktivit prostřednictvím projektů financovaných z veřejných zdrojů? Pak se zcela jistě neobejdete bez základní gramotnosti v oblasti projektového financování. Na našem semináři Vám srozumitelně vysvětlíme, co vše obnáší finanční řízení projektů v praxi.

V úvodní části semináře se zorientujete v základní terminologii a seznámíte se s finančními toky v projektech. Následně se seminář zaměří na obvyklé členění projektových rozpočtů a jejich propojení s prostředím Vaší organizace.  S lektorkou prakticky rozeberete možnosti financování jednotlivých kategorií výdajů, jako např. osobní výdaje, cestovné, nákup zařízení a vybavení. Specifický prostor bude věnován nepřímým výdajům, problematice výběrových řízení a finančnímu reportingu.

POZVÁNKA

Pozvanka_Finance_v_projektech_VaV

Na seminář se můžete registrovat do 23. 4. 2018. Účast na semináři je bezplatná (hrazeno z projektu LTI18025 programu INTER INFORM, MŠMT)
webdesign Studio R3D, s.r.o.