Přehled seminářů:


HORIZON EUROPE - EK navrhuje 100 miliard eur na výzkum a inovace

« zpět

Dne 7. června 2018 představila Evropská komise rozpočet pro výzkum a inovace ve výši 100 miliard eur na období 2021–2027. Navrhovaný rozpočet zahrnuje 97,6 miliardy eur pro program Horizon Europe (z čehož 3,5 miliardy eur bude přiděleno v rámci fondu InvestEU) a 2,4 miliardy eur pro program Euratom pro výzkum a odbornou přípravu.

Horizon Europe bude prostřednictvím Evropské rady pro výzkum (ERC) a stipendií a výměnných pobytů v rámci programu Marie Skłodowska-Curie nadále motorem vědecké excelence a zavede tyto nové hlavní prvky:

• nová Evropská rada pro inovace (EIC) pomůže určit a financovat rychle se rozvíjející a vysoce rizikové inovace, které mají velký potenciál vytvářet nové tržní příležitosti. Inovátorům poskytne přímou podporu prostřednictvím dvou hlavních nástrojů financování, přičemž jeden nástroj bude určen pro rané fáze a druhý pro vývoj a uvádění na trh. Rada doplní činnost Evropského inovačního a technologického institutu;

• nové celounijní výzkumné a inovační cíle zaměřené na společenské výzvy a konkurenceschopnost průmyslu;

• maximalizace inovačního potenciálu napříč EU;

• otevřený přístup k publikacím a údajům;

• nová generace evropských partnerství a širší spolupráce s ostatními programy EU – Horizon Europe zefektivní počet partnerství a podpoří účinné a operační propojení s dalšími budoucími programy EU, jako je politika soudržnosti, Evropský obranný fond, program Digitální Evropa a Nástroj pro propojení Evropy, nebo propojení s mezinárodním projektem energie z jaderné syntézy ITER.

Vědecké poradenství, technickou podporu a specializovaný výzkum bude i nadále poskytovat Společné výzkumné středisko (JRC), které je útvarem Komise pro sdílení vědeckých poznatků.

Více informací a relevantní dokumenty najdete na http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4041_cs.htm

Zdroj: CZELO 
webdesign Studio R3D, s.r.o.