Přehled seminářů:


Jak podpořit účast ČR ve získání grantů ERC ?

« zpět

ERC má (kromě podpory individuální excelence) významný a původně neočekávaný dopad na univerzity a výzkumné organizace - začíná v Evropě fungovat jako měřítko kvality jednotlivých institucí i kvality výzkumu v jednotlivých zemích.

Počet ERC grantů se stává signálem prestiže a atraktivity dané instituce, prostředí. Zároveň je však patrné, že se tyto granty koncentrují do určitých zemí, oblastí, institucí. 50 % všech ERC grantů je řešeno na 50 institucích. Země EU-12 vč. České republiky mají na ERC grantech podíl pouhých 1,9 %! Česká republika má výrazně méně ERC grantů, než odpovídá počtu našich obyvatel, HDP, investicím do VaVaI i podílu na 10 % ve světě nejcitovanějších publikací.

Co můžeme udělat pro to, aby se účast a především úspěšnost ČR v tomto programu zvýšila? Technologické centrum AV ČR připravilo dokument, který se této otázce věnuje a zahrnuje kromě statistických údajů a vybraných příkladů dobrých praxí z jiných zemí také některá dílčí doporučení, která jsou ke stažení zde .

Zdroj: www.fp7.cz

 

 
webdesign Studio R3D, s.r.o.