Přehled seminářů:


Konference H2020 - TEERA, prezentace

« zpět

Ve dnech 17. - 18. října 2013 uspořádalo Technologické centrum AVČR ve spolupráci s MŠMT a Slovenskou organizací pro výzkum a vývoj konferenci The EU HORIZON 2020 Programme and Teaming for Excellence in the European Research Area 2013 (H2020-TEERA).Jednalo se o konferenci k zahájení nového rámcového programu Horizon 2020 (H2020) se zaměřením na možnosti spolupráce českých  týmů (resp. týmů z nových členských států) s týmy  z předních evropských vědeckých a výzkumných institucí.

Prezentace z konference najdete na: http://www.fp7.cz/cs/novinky/prezentace-z-konference-h2020-teera
webdesign Studio R3D, s.r.o.