Přehled seminářů:


Kulatý stůl k přípravě 9. rámcového programu EU pro výzkum, vývoj a inovace „Horizon Europe“ (2021-2027)

« zpět

Dne 4. září 2018 proběhl pod záštitou MŠMT a Technologického centra AV ČR kulatý stůl k přípravě 9. rámcového programu EU pro výzkum, vývoj a inovace „Horizon Europe“ (2021-2027) za účasti zástupců zainteresovaných stakeholderů z ČR.

Během kulatého stolu byly prezentovány jednotlivé části návrhu rámcového programu „Horizon Europe“, jeho podoba, cíle a novinky ve srovnání se současným rámcovým programem pro výzkum a inovace Horizontem 2020.

Program kulatého stolu společně se všemi prezentacemi najdete na:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/kulaty-stul-k-priprave-9-ramcoveho-programu-eu-pro-vyzkum

Zdroj: MŠMT
webdesign Studio R3D, s.r.o.