Přehled seminářů:


Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA-IF IV

« zpět

Dne 19. 3. 2020 byla Řídicím orgánem OP VVV zveřejněna již čtvrtá výzva ( Výzva č. 02_20_079) v programu Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA-IF, která má za cíl podpořit kvalitní projekty předložené v roce 2019 do výzvy Horizon 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships – European Fellowships (H2020-MSCA-IF-2019), a které nebyly financovány z důvodu nedostačujícího rozpočtu.

Žádosti lze předkládat do 31. srpna 2020.

Více informací naleznete na https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-079-mezinarodni-mobilita-vyzkumnych-pracovniku-msca-if-iv.htm

 
webdesign Studio R3D, s.r.o.