Přehled seminářů:


Možnost stáží v Německu

« zpět

Německé Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a výzkum  spustilo dne 20. 11. 2015 program, jehož cílem je prohloubení spolupráce a vytváření nových vazeb mezi významnými německými výzkumnými institucemi a jejich partnery v EU13.

Program je součástí národní německé strategie 2014 pro ERA a cílovou skupinou programu jsou na jedné straně střední manažeři výzkumných institucí a univerzit v EU 13 a na straně druhé hostitelské organizace v DE, tj. významné výzkumné ústavy. Veškeré potřebné informace jsou uvedeny na http://www.era-fellowships.de/en/era-fellowships-ueberblick.php

V případě potřeby je možné kontaktovat  Evelinu Santa-Kahle, tel.: +49 228 9957-3277, email: evelina.santa-kahle@bmbf.bund.de nebo  Erika Hansalka: erik.hansalek@bmbf.bund.de

 

zdroj: www.h2020.cz

 
webdesign Studio R3D, s.r.o.