Přehled seminářů:


Nabídka stipendií a grantů (OECD)

« zpět

Program spolupráce ve výzkumu (Co-operative Research Programme, CRP) OECD nabízí stipendia pro vědecké pracovníky a granty na pořádání mezinárodních konferencí v roce 2015. 

Stipendia pro vědecké pracovníky jsou určena odborníkům z oblasti zemědělství, lesnictví a rybolovu, kteří mají zájem realizovat výzkumné projekty v zahraničí (v jiném státě, který je členem CRP). Cílem programu je posílit a zvýšit mezinárodní mobilitu a spolupráci mezi vědci, kteří se věnují výzkumu v těchto oblastech.

Granty na pořádání mezinárodních konferencí jsou určeny na financování setkání vědeckých pracovníků (např. semináře, kongresy, sympozia apod.) z oblasti zemědělství, lesnictví a rybolovu, která se budou konat v členském státě CRP. Cílem programu je zvýšit povědomí o současných i budoucích vědeckých poznatcích a příležitostech v těchto oblastech mezi zástupci veřejné sféry, průmyslu a akademické obce.

Výzva byla otevřena a termín pro podávání návrhů je 10. září 2014.

Více informací a on-line formulář naleznete na tomto odkazu: http://www.oecd.org/tad/crp/researchfellowshipsandconferencesponsorship-co-operativeresearchprogramme.htm

Zdroj: MŠMT
webdesign Studio R3D, s.r.o.