Přehled seminářů:


Nová výzva - Program SCIEX-NMSch

« zpět

Program SCIEX - NMSch- Fond na stipendia vyhlásil již devátou výzvu. Fond na stipendia, který je součástí Programu švýcarsko-české spolupráce, je určen doktorandům a post-doktorandům působícím na české instituci, která je oprávněným projektovým partnerem v rámci programu.

Bližší podmínky
1) Podmínkou pro předložení projektu je formulování vědeckého záměru v rámci česko-švýcarského týmu.
2) Švýcarská strana je přitom zastoupena švýcarským mentorem, který je hlavním řešitelem projektu a působí na schválené švýcarské instituci (viz www.sciex.ch).
3) Českou stranu představuje uchazeč z české instituce („Junior Researcher“) působící po dobu trvání společného projektu na švýcarské instituci a jeho český školitel/partner ve výzkumu („Senior Researcher“). Předpokládá se pravidelný kontakt mezi nimi, stejně jako několikadenní návštěvy českého školitele/partnera na švýcarské instituci.
4) Uznatelnými výdaji v rámci projektu jsou plat mladého vědce po dobu výzkumného pobytu ve Švýcarsku včetně příslušných odvodů, cestovné a finanční podpora účasti na konferencích (pokud je to relevantní) v maximální výši 2.500 CHF a maximálně 3 krátkodobé návštěvy mentorů v rámci projektového týmu.

Oprávnění žadatelé
• Doktorandi
(možná délka stáže je obecně: 6-24 měsíců)
– předpoklady: stáž je zahájena minimálně 1 rok od zahájení doktorského studia; stáž bude ukončena nejpozději do 31. října 2015.
• Post-doktorandi
(možná délka stáže je obecně: 6-18 měsíců)
– předpoklady: ukončený doktorský stupeň studia (nebo obhajoba do února následujícího roku); stáž je zahájena nejpozději do 5 let od získání předchozího titulu a bude ukončena nejpozději do 31. října 2015

Důležité termíny
Uzávěrka pro předkládání projektů na předepsaných formulářích je 1. listopadu 2013
Oznámení výsledků výběrového řízení: přelom března a dubna 2014.
Zahájení stáží ve Švýcarsku je třeba stanovit tak, aby výzkumný pobyt končil nejpozději 31. října 2015.

Odkaz na oficiální text výzvy v anglickém jazyce naleznete zde:
http://www.crus.ch/sciex-news/news/close-up.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D="736&cHash=34d0129784e2a11fc821f99f5d2722cb

Informace vztahující se k Fondu na stipendia SCIEX jsou k dispozici také na:
http://www.naep.cz/index.php?a="view-project-folder&project_folder_id=520

 
webdesign Studio R3D, s.r.o.