Přehled seminářů:


Nová výzva - Danube Region

« zpět

MŠMT ČR vyhlásilo výzvu k podávání návrhů společných výzkumných projektů v Podunajském regionu s dobou řešení 2020-2021.Podpora je určena k navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů na multilaterálním půdorysu. Spolu s Českou republikou se Výzvy účastní Slovensko, Rakousko, Srbsko a Francie.

Pravidla, finanční limity, způsob podávání návrhů na české straně a všechny další informace jsou k dispozici   na http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-pro-predkladani-spolecnych-projektu-mnohostranne-1

Zdroj: MŠMT

 
webdesign Studio R3D, s.r.o.