Přehled seminářů:


Nová výzva Evropské výzkumné rady (ERC)

« zpět

Evropská výzkumná rada (ERC) vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o ERC Consolidator granty na rok 2018. Tyto  granty jsou určeny především pro výzkumníky, kteří plánují založit vlastní výzkumný tým.
 

Prestižní Consolidator granty Evropské výzkumné rady mají podpořit nezávislou kariéru vynikajících mladých vědců ve fázi zakládání vlastních výzkumných skupin. Žadateli mohou být výzkumní pracovníci jakéhokoli věku či národnosti, kteří získali Ph.D. v rozmezí více než 7 až 12 let před udělením grantu. Předpokladem úspěchu jsou však dostatečné vědecké výsledky odpovídající danému oboru a stupni kariéry a zároveň excelentní originální myšlenka. Výše finanční podpory může činit až 2 miliony eur na dobu pěti let.

Žádosti je možné podávat do 15. února 2018.

Informace o výzvě jsou k dispozici na http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018-cog.html

 

 

 
webdesign Studio R3D, s.r.o.