Přehled seminářů:


Pátá výzva pro podávání žádostí o „ERC Advanced Grants“

« zpět

Dne 16. 11. 2011 byla Evropskou komisí zveřejněna nová výzva pro předkládání návrhů na „ERC Advanced Grants“.  ERC podporuje projekty hraničního výzkumu. Jediným kritériem hodnocení je excelence jak žadatele, tak samotného návrhu projektu. „ERC Advanced Grants“ podporují vynikající výzkumné projekty, jež jsou řízeny nezávislými výzkumnými pracovníky, kteří se již etablovali v oboru a prokazatelně ho ovlivnili dosažením přelomových, vysoce originálních výsledků v posledních 10 letech před uveřejněním výzvy.

Pro 3 vědní oblasti byly stanoveny následující uzávěrky:

Vědy o neživé přírodě
Vědy o živé přírodě
Společenské a humanitní vědy

16. 2. 2012
14. 3. 2012
11. 4. 2012

Podrobné informace naleznete na webových stránkách ERC a na stránkách Participant Portal.
webdesign Studio R3D, s.r.o.