Přehled seminářů:


Program ERC CZ - vyhlášení veřejné soutěže

« zpět

Program podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací je zaměřen na podporu vysoce perspektivních a kvalitních projektů hraničního výzkumu, které uspěly v obou kolech hodnocení mezinárodních hodnotících panelů některé z výzev Evropské rady pro výzkum (7. Rámcový program, aktivita “IDEAS“), ale z důvodů nedostatků finančních prostředků nebyly dosud podpořeny a zahájeny, a uchazeč se rozhodne je zrealizovat ve výzkumné organizaci na území ČR.Druhá veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na realizaci programových projektů programu ERC CZ byla vyhlášena dne 12. prosince 2012.

Program je přístupný všem uchazečům se sídlem na celém území ČR, kteří splňují podmínky programu. Veškeré další informace o cílech a struktuře vyhlašovaného programu o podmínkách předkládání návrhů programových projektů jsou uvedeny ve schváleném programu a v zadávací dokumentaci na stránkách MŠMT    

 http://www.msmt.cz/vyzkum/erc-cz?lang="1&ref=m&source=email

 

 

 
webdesign Studio R3D, s.r.o.