Přehled seminářů:


Program LIFE - národní výzva vyhlášena

« zpět

MŽP vyhlásilo národní výzvu k podávání žádostí o spolufinancování tzv. tradičních projektů v programu LIFE.
Výzva je určena českým žadatelům, kteří předkládají projekty do evropské výzvy programu LIFE v roce 2020, v rámci podprogramu Životní prostředí a podprogramu Klima.

Poskytnutí finančních prostředků je podmíněno úspěchem projektů v evropské výzvě a předložením projektových návrhů, splňujících požadavky národní výzvy programu LIFE. Pozitivní změnou je navýšení maximální částky podpory pro konečné příjemce na 12 milionů korun na projekt, při současném dodržení limitu 20 % z celkových způsobilých nákladů. Již druhým rokem národní výzva nabízí možnost spolufinancování i pro partnery předkládaných projektů. Ti mohou získat podporu ve výši 20 % z celkových způsobilých nákladů partnera až do výše milion korun na jeden projekt. Žádat je možné také o finanční podporu na přípravu projektové žádosti.

Další informace jsou dostupné na stránce programu LIFE (https://www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life )

Zdroj: MŽP
webdesign Studio R3D, s.r.o.