Přehled seminářů:


Program Zéta Technologické agentury ČR

« zpět

V dubnu schválený programu Zéta Technologické agentury ČR se zaměřuje na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení studentů a mladých vědeckých pracovníků do 35 let do spolupráce s aplikační sférou. Součástí nejméně čtyřčlenného řešitelského týmu musí být osoba (mentorka nebo mentor) starší 35 let s odpovídajícími zkušenostmi z akademické a nebo aplikační sféry. Příjemci podpory - výzkumné organizace a podniky bez omezení velikosti – budou povinni prokázat spolupráci v oblasti řešení projektu s aplikačním partnerem nebo se zahraniční institucí s propracovaným systémem komercionalizace.

Doba trvání programu se předpokládá v letech 2017 až 2025, tj. 9 let a dle informací uvedených v textu programu bude vyhlášena první výzva ještě letos se zahájením řešení v roce 2017, proto sledujte webové stránky Technologické agentury ČR. Celkové výdaje státního rozpočtu na program jsou ve výši 720 mil. Kč, míra podpory na jeden projekt je maximálně 85 % a maximální částka podpory na jeden projekt je 5 mil. Kč. Uznatelnými výdaji budou osobní náklady, pořízení strojů používaných po dobu realizace projektu, smluvní výzkum a režijní náklady.

Další informace o programu jsou dostupné na webových stránkách Technologické agentury ČR https://tacr.cz/index.php/cz/programy/program-zeta.html
webdesign Studio R3D, s.r.o.