Přehled seminářů:


Psaní projektu z pohledu vědce

Registrujte se na tuto akci / Registration »
« zpět

Dne: 26.04.2018

Čas konání: 9:00 - 12:30

Místo konání: České Budějovice, zasedací místnost JAIP, Na Zlaté stoce 1619

Popis semináře: Pro zajištění finančních prostředků na další výzkum je nutné psát projekty. Projektová žádost má však celou řadu úskalí. Kromě specifické terminologie a bez praxe často obtížně pochopitelných požadavků na informační rozsah projektových žádostí jsou to i specifická pravidla programů na podporu VaV včetně pravidel výběru projektů. Proto je důležité dobře pochopit tento „nástroj“ a vědět, jak s ním pracovat, aby byly šance na podporu, v mezích daných programem i konkurencí ostatních žadatelů, co nejvyšší.

Jméno lektora: Ing. Radka Pittnerová

Profil lektora: Ing. Radka Pittnerová je vedoucí Inovačního a technologického centra VÚTS, a.s., kde působí jako konzultant pro výzkumně – vývojové projekty financované z veřejných zdrojů. Lektorka disponuje praktickými zkušenostmi s přípravou a řízením projektů. Působí jako hodnotitel projektů rámcových programů.


Pro zajištění finančních prostředků na další výzkum je nutné psát projekty. Projektová žádost má však celou řadu úskalí. Kromě specifické terminologie a bez praxe často obtížně pochopitelných požadavků na informační rozsah projektových žádostí jsou to i specifická pravidla programů na podporu VaV včetně pravidel výběru projektů. Proto je důležité dobře pochopit tento „nástroj“ a vědět, jak s ním pracovat, aby byly šance na podporu, v mezích daných programem i konkurencí ostatních žadatelů, co nejvyšší.

Na co se tedy v rámci semináři zaměříme?  Ozřejmíme si obvyklá pravidla výběru projektů, vysvětlíme si obvyklou strukturu projektových žádostí i logickou vazbu mezi projektovým a finančním plánem a ostatními částmi projektu jako je excelence nebo impakt. Na příkladech si vysvětlíme rozdíly mezi diseminací, komunikací a využitím výsledků a účastníky neochudíme ani o tipy, jak si „naklonit“ hodnotitele projektů.

POZVÁNKA

Pozvanka_Psaní_projektu_z_pohledu_vedce

Ne seminář se můžete registrovat do 24. 4. 2018. Účast na semináři je bezplatná (hrazeno z projektu LTI18025 programu INTER - INFORM, MŠMT)


 


webdesign Studio R3D, s.r.o.